Nápověda

Slovo na cestu

1 Dále se mnou muž vstoupil do chrámu a změřil chrámové pilíře. Z obou stran měřily tři metry.
2 Vchod do této části chrámu byl pět metrů široký, přičemž stěna, v níž se vstup nacházel, měla z obou stran tloušťku dva a půl metru. Samotná chrámová loď měřila na délku dvacet metrů a na šířku deset metrů.
3 Nato muž vstoupil dovnitř a změřil sloupy u vchodu. Každý z nich měl v průměru jeden metr. Vstupní otvor byl tři metry široký a nacházel se ve zdi o síle tři a půl metru.
4 Délka i šířka velesvatyně byla deset metrů. Že tato místnost, která se nacházela za hlavní chrámovou lodí, je velesvatyní, to mi oznámil můj průvodce.
5 Potom se pustil do měření chrámové zdi. Měla tloušťku tři metry a po celém obvodu chrámu na ní byl dva metry široký ochoz.
6 Tyto ochozy se nacházely ve třech řadách nad sebou a na každém z nich bylo vybudováno třicet místností. Podél celého chrámu byly také opěrné římsy, které podpíraly postranní místnosti, aby nosné trámy nezasahovaly do vlastní chrámové zdi.
7 V každém dalším patře byly tyto místnosti širší. Obvodová konstrukce chrámu měla stupňovitý charakter, takže směrem nahoru se místnosti rozšiřovaly. Z nejnižšího patra se do středního i horního podlaží vystupovalo po schodišti.
8 Také jsem si povšiml, že chrám má po celém obvodu vyvýšenou plošinu, která tvořila základ postranních místností. Šířka základu odpovídala délce měřící hole - tedy tři a půl metru.
9 Vnější zeď bočních prostor měla tloušťku dva a půl metru. Mezi postranními komorami a
10 ochozy přiléhajícími k domu byl kolem celého chrámu deset metrů široký volný prostor.
11 Z ochozu bylo možno vstoupit do jiného prostoru, který po obvodu obepínal celou budovu a zabíral místo široké dva a půl metru.
12 Na západní straně naproti chrámovému nádvoří stála třicet pět metrů široká a čtyřicet pět metrů dlouhá stavba. Zeď této mohutné budovy dosahovala po celém obvodu tloušťky dvou a půl metru.
13 Potom se muž pustil do měření celého chrámu. Na délku měřil padesát metrů stejně jako oddělený prostor a budova na západní straně.
14 Šířka chrámového nádvoří na východě byla včetně průčelí chrámu sto metrů.
15 Dále muž změřil délku budovy obrácené směrem k nádvoří vzadu za chrámem včetně jejich postranních ochozů a opět naměřil sto metrů. Hlavní chrámová loď, velesvatyně i kryté sloupořadí obrácené směrem k nádvoří,
16 ale také prahy, úzká okna a ochozy ze tří stran chrámu byly obloženy dřevem. Dřevo bylo na podlaze, na zdech až do výšky oken a okna byla rovněž obložena.
17-18 V prostoru nad vchodem do velesvatyně a na všech stěnách po celé svatyni byly pravidelně rozmístěny rytiny cherubů a palem. Motivy palem a cherubů se střídaly. Každý z cherubů měl dvě tváře.
19 Na jednu z palem se díval tváří člověka a na druhou tváří lva. Tyto plastiky cherubů a palem pokrývaly celý obvod chrámu
20 od podlahy až nad úroveň vchodu.
21-22 Zárubně vchodu do chrámu měly čtverhranný tvar. Ve svatyni stál metr a půl vysoký dřevěný oltář. Byl jeden metr široký i dlouhý a ze všech stran byl obložen dřevem. Na tomto místě muž poznamenal: "Tento oltář patří do Hospodinovy přítomnosti."
23 Jak svatyně, tak velesvatyně byla opatřena dvojitými dveřmi.
24 Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela na čepech.
25 Dveře hlavní chrámové lodi zdobily stejné plastiky cherubů a palem, jaké byly všude na zdech. Venkovní prostor před předsíní byl zakryt dřevěným přístřeším.
26 Ve zdech této průčelní sloupové síně pak byla okna s plastikami palem na obou stranách. Podobné zdobení bylo i na ochozech chrámu a přístřešcích.
© 2017 ERF Medien