Nápověda

Slovo na cestu

Nářek nad Týrem

1 Po těchto slovech se Hospodin obrátil na mě a vyzval mě:
2 "Ezechieli, zazpívej smuteční píseň nad osudem Týru.
3 Jdi a mým jménem přednes Týru, tomu slavnému obchodnímu přístavu mnoha národů, toto poselství: Chvástal ses a vynášel, Týre, pyšnil ses svou dokonalostí a nádherou.
4 Zřídil sis panství na moři a tvoji stavitelé tě dokonale zbudovali.
5 Vystavěli tvé lodě ze senírských cypřišů a na stožáry použili dřevo z libanónských cedrů.
6 Vesla zhotovili z bášanských dubů a palubu z kyperského dřeva vyložili slonovinou.
7 Na plachtoví použili jemně tkaná plátna z Egypta a vlajky zhotovili z modrých látek elíšských ostrovů.
8 K tvým veslům usedali obyvatelé Sidónu a Arvadu a lodím veleli zkušení a osvědčení muži
9 Zkušení loďaři z Gebalu pak opravovali lodní trhliny a šrámy. Sjížděly se k tobě všechny lodě s posádkami, aby obchodovaly s tvým zbožím.
10 V tvé armádě sloužili zdatní bojovníci muži z Persie, Lúdu a Pútu. V honosných zbrojnicích měli uloženy své štíty a přilby a jejich věhlas tě proslavil po celé zemi.
11 Po mohutných hradbách se procházely hlídky z Arvadu a ve strážných věžích sedávali Gamáďané. Jejich štíty pověšené na hradbách jen přispívaly k tvé dokonalosti a kráse.
12 Díky nesmírné rozmanitosti tvého zboží s tebou obchodoval i Taršíš. Dával ti za tvé výrobky stříbro, železo, cín a olovo.
13 Obyvatelé Řecka, Túbalu a Mešeku směňovali za tvé zboží otroky a předměty z bronzu.
14 Obchodníci z Bét-togarmy ti zase výměnou za tvé výrobky nabízeli tažné i válečné koně a mezky.
15 Za obchodem k tobě přicházeli také Dedánci a obyvatelé mnoha dalších ostrovů, kteří ti platili slonovinou a ebenovým dřevem.
16 Také Aramejci s tebou směňovali mnoho věcí a nabízeli ti za tvé zboží malachit, fialové a vyšívané látky, jemná plátna, korály a rubíny.
17 Obchodovali s tebou i obyvatelé Judska a Izraele, kteří ti za tvé výrobky přiváželi mínitskou pšenici, med, olej a vzácné balzámy.
18 Damašek s tebou zase pro rozmanitost tvého zboží směňoval chelbónské víno a sacharskou vlnu.
19 Nakupovali u tebe také obchodníci z Danu a Jávanu a nabízeli ti za tvé věci kované železo, skořici a jiná koření.
20 Dedánci s tebou směňovali zdobená koňská sedla.
21 Tvými zákazníky se stali také Arabové a panovníci Kédaru, kteří u tebe obchodovali s jehňaty, berany a kozly.
22 Obchodníci z Šéby a Raemy ti zase za tvé zboží nabízeli to nejvybranější koření, drahokamy a zlato.
23 Stranou obchodu nezůstali ani obyvatelé Cháranu, Kané, Edenu, ale také Šéby, Asýrie a Kilmadu.
24 Přicházeli na tvá tržiště s nádhernými oděvy, modrými a vyšívanými látkami a také s pestrobarevnými koberci a pevně pletenými lany.
25 Velké zámořské lodě i karavany byly plné tvého zboží, neboť ses stal světovým centrem námořního obchodu.
26 Veslaři tě však zavezou na širý oceán, kde tě daleko od pevniny roztříští východní vítr.
27 Až ten den nastane a ty budeš zničen, pohltí vše mořské hlubiny. Tvé rozmanité zboží a výrobky, námořníci i loďaři, ale také obchodníci, vojáci a všichni ostatní na palubě - vše skončí v bezedných hloubkách oceánu.
28 Celé pobřeží se zachvěje hrůzou, když tvoji námořníci budou volat o pomoc.
29 Všichni veslaři opustí své lodě a námořníci raději zůstanou na pobřeží.
30 Hlasitě a hořce nad tebou zanaříkají a na znamení zármutku si posypou hlavu popelem.
31 Na hlavách si vyholí smuteční lysinu a oblečou se do hrubých smutečních šatů. V hlubokém zoufalství a zármutku tě pak budou hořce oplakávat.
32 Ve svém žalu nad tebou budou zpívat: Nikoho nepotkal tak strašný osud jako město Týr na pobřeží.
33 Plavil ses po mořích a čile obchodoval ke spokojenosti mnoha národů. Nasytil jsi trhy nepřeberným množstvím zboží a okolní království z toho jen těžila.
34 Nyní tě však pohltí hlubiny moře a veškeré zboží i posádka zmizí v nenávratnu.
35 Všichni obyvatelé ostrovů se zděsí a tváře jim zsinají strachem. Králové národů se budou třást strachy a jejich obličeje se zkřiví hrůzou.
36 Obchodníci ze všech národů budou nevěřícně kroutit hlavou nad krutým osudem, který tě potkal; Neboť se již nikdy nevzpamatuješ."
© 2018 ERF Medien