Nápověda

Slovo na cestu

Vybavení chrámu bohoslužebnými předměty

1 Jako další zhotovil Šalomoun bronzový oltář, který byl deset metrů široký i dlouhý a na výšku měřil pět metrů.
2 Kromě toho Šalomoun zhotovil litou kovovou nádrž kruhového tvaru o průměru pěti metrů a vysokou dva a půl metru. (Díky její velikosti se této nádrži říkalo moře.)
3 Obvod nádrže dosahoval patnácti metrů a pod horním okrajem ji dokola zdobily ornamenty v podobě býků. Plastiky býků byly vyvedeny ve dvou řadách (na půl metru deset býčích hlav) a spolu s celou nádrží tvořily jeden celek.
4 Nádrž ležela na hřbetech dvanácti bronzových býků, z nichž tři stáli čelem k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu; ocasy byli obráceni do středu nádrže.
5 Stěny nádrže měly tloušťku osm centimetrů a na horní hraně byly vytvarovány jako okraj poháru či rozkvetlé lilie. Hotová nádrž celkem pojala šest set šedesát hektolitrů vody.
6 Protože ve velké nádrži se směli mýt pouze kněží, nechal Šalomoun navíc zhotovit deset menších nádrží k oplachování obětí určených k pálení na oltáři. Pět nádrží pak umístil na jižní stranu a dalších pět na severní stranu chrámu.
7 Dále vyrobil přesně podle návodu deset zlatých svícnů a všechny je umístil do svatyně. Pět na jižní a pět na severní stranu.
8 Do chrámu též umístil deset stolů a opět jich polovinu umístil na jih a polovinu na sever. Pro službu ve svatyni dal kromě toho také zhotovit sto zlatých kropenek.
9 U chrámu nechal Šalomoun zbudovat menší vnitřní nádvoří vyhrazené pouze pro kněze a velké vnější nádvoří pro všechny ostatní. Dveře, které tato nádvoří spojovaly, dal okovat bronzem.
10 Velkou nádrž nazývanou moře postavil poblíž jihovýchodního rohu chrámu.
11 Veškerou tuto práci na stavbě Božího chrámu řídil a vykonával pro krále Šalomouna Týřan Chíram. Nakonec ještě zhotovil nádobí, příbory a kropenky pro chrámové bohoslužby. Celkem tedy pro krále Šalomouna zhotovil:
12 Dva pilíře a dvě kopulovité hlavice, které umístil na vrchol pilířů, dále dvoje mřížované zdobení, které tyto hlavice pokrývalo,
13 čtyři sta granátových jablek okolo obojího mřížovaného zdobení (dvě řady kolem každého z nich),
14 dále podstavce s bronzovými nádobami,
15 obrovskou bronzovou nádrž a k ní podstavec v podobě dvanácti býků
16 a nakonec bronzové nádobí, lopatky a veškeré načiní potřebné pro službu v Hospodinově chrámu. Všechny předměty, které Chíram pro krále Šalomouna vyrobil, byly z leštěného bronzu.
17 Král je nechal odlévat do hliněných forem v údolí u řeky Jordánu mezi Sukótem a Saretanem.
18 Bronzových předmětů, které dal král Šalomoun zhotovit, bylo tak velké množství, že je ani nedal zvážit.
19 Dále nechal Šalomoun zhotovit veškeré vybavení Božího chrámu: zlatý oltář, stoly pro posvátné předkladné chleby,
20 svícny vyrobené i s kahánky z ryzího zlata, které podle nařízení svítily před velesvatyní,
21 ke svícnům dále zhotovil kahánky, ornament v podobě květu a kleště z čistého zlata,
22 nůžky na zkracování ohořelých knotů a dále kropenky, mísy a kadidelnice a nakonec také zlaté dveře do velesvatyně a hlavní vstupní dveře do chrámu.
© 2018 ERF Medien