Nápověda

Slovo na cestu

1 Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol.
2-4 Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti.
5 Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal?
6 Ve víře a v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pýcha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu.
7 I mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci.
8 Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu.
9-10 Bohem svěřenou pravdu ať uchovávají v čistém srdci. Pro tuto službu vybírejte jen muže s bezvadnou pověstí.
11-12 Také ženy musí být rozvážné, diskrétní, spolehlivé a střídmé. Pro tento úřad je rovněž podmínkou manželská věrnost a spořádané rodinné poměry.
13 Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.
14 I když doufám, že se brzy uvidíme,
15 pro případ většího zdržení ti všechno píšu, abys věděl, jak vybírat pracovníky v církvi živého Boha, která je sloupem a pevností pravdy.
16 Všichni jsou zajedno v tom, jak jedinečná je pravda, kterou nám Bůh odhalil:Kristus přišel na svět v lidském těle,veden Božím Duchem, zvítězil nad hříchem,jako vítěz představen v nebesích,zvěstován všem národům,vírou uznán ve světě,korunován věčnou slávou.
© 2018 ERF Medien