Nápověda

Slovo na cestu

Dobytí Raby

1 Na jaře následujícího roku, v období, kdy obvykle začínala válečná tažení, vytáhl Jóab v čele armády proti Amóncům a oblehl s nimi Rabu. David se však tentokrát boje osobně neúčastnil a zůstal v Jeruzalémě. Mezitím Jóab na Rabu zaútočil a ponechal z ní jen trosky.
2-3 David pak už jen sesadil jejího krále a odnesl si jeho korunu. Byla celá ze zlata a i se vsazeným drahokamem vážila více než třicet kilogramů. Sám ji pak nosíval na hlavě. Kromě toho si z města odvezl ještě mnoho další kořisti a jeho obyvatele podřídil nuceným pracím s pilami, krumpáči a železnými sekyrami. Když pak stejně naložil se všemi ostatními městy Amónců, vrátil se David s celou armádou zpět do Jeruzaléma.

Válka s Pelištejci

4 V jiné bitvě s Pelištejci, která se o něco později strhla v Gezeru, usmrtil Sibekaj z Chúšatu muže z národa obřího vzrůstu, bojovníka Sipaje.
5 Když Izraelci za nějaký čas opět bojovali s Pelištejci, zabil Jaírův syn Elchánan bojovníka Lachmího, bratra obra Goliáše z Gatu. Jeho kopí mělo násadu silnou jako trám.
6 Jindy se Izraelci utkali s Pelištejci v Gatu. Tam se proti nim postavil další obrovský muž se čtyřiadvaceti prsty. (Na všech končetinách měl po šesti prstech.)
7 Když se začal Izraelcům vysmívat, postavil se proti němu Jónatan - syn Davidova bratra Šimey, a zabil ho.
8 Tak David a jeho muži připravili o život bojovníky obřího vzrůstu z Gatu.
© 2018 ERF Medien