Nápověda

Slovo na cestu

Velká potopa

1 Když se lidé na zemi začali rozmnožovat, rodily se jim také krásné dcery.
2 Boží synové byli jejich krásou okouzleni a vybírali si z nich manželky. Mnohdy nezůstali jen u jedné ženy, ale brali si jich tolik, kolik se jim zachtělo.
3 Když to Hospodin viděl, smutně řekl: "Lidé nedbají rad mého ducha a pošlapávají veškeré hodnoty, které jsem ustanovil. Protože jsou již velice zkažení, nelze čekat, že se jejich stav někdy zlepší. Proto jim dávám lhůtu sto dvaceti let, aby sami rozhodli o svém osudu."
4 V té době dosahovali lidé mnohem vyššího vzrůstu než dnes a dokonce i potomci zplození z Božích synů a lidských dcer nabývali neobyčejného vzrůstu a síly. Tito dávní obří lidé dali později vzniknout různým bájím a pověstem, které se tradují až do dnešních dnů.
5 Hospodin viděl, že zlo v člověku už dosáhlo svého vrcholu, takže všechno, co lidé dělali, ba i veškeré záměry a pohnutky, které je k jejich činům vedly, byly jen a jen zlé.
6 Stav, který na zemi nastal, Boha nesmírně rmoutil a litoval, že se člověk vzdálil od původního záměru, který s ním měl.
7 Proto řekl: "Není jiná možnost, než lidstvo povrchu země odstranit. Je mi to líto, ale musím je zničit i se všemi zvířaty, ptáky a plazy a se vším co jsem stvořil.
8-9 Zachovám jen Noeho a jeho rodinu, protože on jediný mi zůstal věrný, váží si vztahu se mnou a činí, co je správné."
10 Noe měl tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.
11-12 Když tedy Bůh viděl, že situace na zemi je nenapravitelná, lidé jsou dokonale zkažení a plní násilí,
13 oznámil Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem na zemi, neboť všichni se zvrhli a země je plná zločinu a násilí. Jednou pro vždy je odstraním z povrchu země.
14-15 Ty si ale pro sebe a pro svou rodinu postavíš velkou loď - archu - z goferového dřeva. Uděláš ji přesně podle toho, jak ti řeknu. V arše uděláš oddělené prostory a celou ji pořádně zvenku i zevnitř utěsníš smolou. Její délka bude sto padesát metrů, šířka dvacet pět metrů a bude patnáct metrů vysoká.
16 Archu přikryješ střechou a asi půl metru od horního okraje uděláš okolo celé lodi větrací otvor. V arše uděláš tři podlaží a do jejího boku vsadíš dveře.
17 Já totiž sešlu na zemi potopu a z jejího povrchu smetu všechno tvorstvo, takže na ní nezůstane ani živáčka.
18 Tobě však slibuji, že tebe, tvou manželku, tvoje syny a jejich manželky ochráním a nechám na živu.
19-20 Dále s sebou do archy vezmeš vždy po jednom páru ze všech žijících tvorů na zemi, aby tak zůstaly zachovány jednotlivé druhy zvířat, ptáků, plazů a jiných živočichů, které jsem stvořil.
21 Nezapomeň také připravit sobě i zvířatům dostatečné zásoby potravy na delší dobu."
22 Noe Boha pozorně vyslechl a udělal všechno podle toho, jak mu řekl.
© 2018 ERF Medien