Nápověda

Slovo na cestu

1 Ten člověk je vzácný Bohu, který se o životě neradí s nevěrci, nenaslouchá špinavostem hříšníků, nevysedává s těmi, kdo se všemu vysmívají.
2 Ale miluje Boží slovo a rozvažuje o něm v slunných dnech i temných nocích.
3 Takový člověk se podobá stromu vkořeněnému u tekoucích vod, jenž nese ovoce v určený čas, listí jeho víry neopadává, co dělá, k tomu se přiznává Bůh.
4 Bezbožní se podobají plevám, které rozfoukává vítr;
5 na Božím soudu neobstojí, nevydrží ve shromáždění Božích lidí.
6 Bůh zná cestu těch, kdo mu věří, ale cesta těch, kdo ho odmítají, vede do záhuby.
© 2018 ERF Medien