Pomoc

Słowo Życia

Wykonywanie tego, co dobre

1 Przypominaj wierzącym, że mają być poddani władzy i jej przedstawicielom. Mają ich słuchać, mają być gotowi do każdego dobrego czynu,
2 o nikim źle nie mówić i nie kłócić się. Niech będą życzliwi i nadzwyczaj uprzejmi dla wszystkich.
3 My też byliśmy kiedyś bezmyślni i nieposłuszni. Błądziliśmy, oddając się pożądliwościom i grzesznym pragnieniom. Żyliśmy w złości i zawiści, znienawidzeni i nienawidzący innych.
4 Lecz mimo to Bóg, nasz Zbawca, objawił swą dobroć i miłość do ludzi
5 i zbawił nas – nie z powodu naszych sprawiedliwych czynów, ale dlatego, że jest miłosierny. Odrodził nas i odnowił przez Ducha Świętego,
6 którego wylał na nas obficie za sprawą Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
7 Swą wspaniałomyślną łaską usprawiedliwił nas, byśmy mogli stać się spadkobiercami życia wiecznego, na które z utęsknieniem czekamy.
8 Wszystko, co ci powiedziałem, jest w pełni wiarygodne. Chcę więc, byś mocno to akcentował, by ci, którzy ufają Bogu, przykładali się do pełnienia dobrych czynów. Jest to bowiem i dobre, i pożyteczne dla innych.
9 Unikaj natomiast bezsensownych dociekań, wywodów, spięć i kłótni na temat przestrzegania praw żydowskich, bo to tylko czcza gadanina, nie przynosząca żadnego pożytku.
10 Tego, który powoduje wśród was rozłamy, upomnij najpierw raz, a potem drugi. Jeśli cię nie posłucha, zerwij z nim wszelki kontakt.
11 Wiedz, że taki człowiek jest spaczony i swym grzesznym postępowaniem sam siebie potępia.

Końcowe uwagi

12 Zamierzam wysłać do ciebie Artemasa lub Tychika. Postaraj się wtedy jak najszybciej przybyć do mnie, do Nikopolis, gdzie postanowiłem spędzić zimę.
13 Jak najlepiej przygotuj do podróży Zenasa (prawnika) i Apollosa – tak, by im niczego nie brakowało.
14 A nasi bracia niech się przy tym uczą, jak pełnić dobre czyny, zaspokajając pilne potrzeby innych, i nie pozostawać bezowocnym.
15 Masz pozdrowienia od wszystkich wierzących, którzy tu ze mną są. I pozdrów naszych przyjaciół w wierze. Niech łaska Boża będzie z wami wszystkimi.
© 2018 ERF Medien