Pomoc

Słowo Życia

1 Panowie: Bądźcie sprawiedliwi i uczciwi wobec swoich niewolników. Pamiętajcie, że i nad wami czuwa Pan – w niebie.

Dalsze wskazówki

2 Wszyscy zaś bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni umysłem i wdzięczni sercem.
3 Proście również za nas, aby Bóg dawał nam nowe możliwości głoszenia tej wspaniałej tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem właśnie więziony
4 – bym ją objawiał tak, jak należy.
5 Mądrze postępujcie w kontaktach z niewierzącymi i wykorzystujcie nadarzające się okazje.
6 Niech wasze rozmowy zawsze będą odpowiednio „posolone”, byście umieli każdemu dać właściwą odpowiedź.

Końcowe pozdrowienia

7 O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie wam nasz drogi Tychik, oddany i wierny sługa Jezusa.
8 Wysłałem go właśnie po to, byście wiedzieli, co u nas słychać, i żeby wam dodał otuchy.
9 Posyłam też waszego rodaka, Onezyma, wiernego i drogiego przyjaciela. Oni wam o wszystkim opowiedzą.
10 Macie pozdrowienia od Arystarcha (mego współwięźnia), Marka – kuzyna Barnaby (pamiętajcie, że kazałem wam go dobrze ugościć, gdy do was przybędzie),
11 i od Jezusa Justusa. Są to jedyni bracia, pochodzenia hebrajskiego, którzy tu ze mną pracują dla królestwa Bożego i są dla mnie wielką pociechą.
12 Pozdrawia was Epafras, sługa Chrystusa i również wasz rodak. Zawsze gorliwie modli się za was, byście stawali się dojrzali i doskonali do pełnienia całej woli Boga.
13 Zapewniam was, że bardzo się troszczy o was oraz o wierzących z Laodycei i Hierapolis.
14 Pozdrawiają was również nasz drogi doktor Łukasz i Demas.
15 Przekażcie, proszę, moje pozdrowienia przyjaciołom w Laodycei oraz Nimfie i wierzącym, którzy zbierają się w jej domu.
16 Po przeczytaniu przekażcie ten list wspólnocie z Laodycei, a wy z kolei przeczytajcie list, który wysłałem do nich.
17 I powiedzcie Archipowi: „Sumiennie wykonuj służbę, którą Pan ci zlecił”.
18 A oto pozdrowienia, które ja, PAWEŁ, piszę własnoręcznie. Pamiętajcie, że jestem w więzieniu. Niech wam Bóg błogosławi!
© 2018 ERF Medien