Pomoc

Słowo Życia

Zasady świętego życia

1 Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście ożywieni, dążcie do tego, co w niebie, gdzie Chrystus zasiada obok Boga.
2 Miejcie na myśli sprawy niebiańskie, a nie ziemskie.
3 Jesteście bowiem martwi dla świata, a wasze prawdziwe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.
4 Gdy więc Chrystus – wasze życie – ukaże się wszystkim, wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w Jego wspaniałej chwale.
5 Odrzućcie więc wszystko, co grzeszne i przyziemne: niemoralność seksualną, rozwiązłość, pożądanie, złe pragnienia oraz chciwość, która jest wyrazem bałwochwalstwa.
6 Z powodu tych właśnie grzechów na zbuntowanych ludzi nadciąga Boży gniew.
7 A przecież i wy kiedyś tak żyliście!
8 Teraz więc odrzućcie to wszystko: gniew, nienawiść, złość, przeklinanie i wulgarne słowa.
9 Nie okłamujcie się nawzajem. Przecież zdarliście z siebie łachmany starej natury i jej czynów,
10 a przystroiliście się we wspaniałą szatę nowej natury, nieustannie odnawiającej się na wzór Jezusa, który ją w was stworzył.
11 Teraz nie liczą się już podziały na Greków i Żydów, barbarzyńców, Scytów, niewolników i wolnych – wszystkim i dla wszystkich jest Chrystus.
12 Skoro więc jesteście wybrańcami Boga, uświęconymi i ukochanymi, kierujcie się w swym postępowaniu serdecznym współczuciem i dobrocią, pokorą, delikatnością i cierpliwością.
13 Bądźcie dla siebie wyrozumiali i przebaczajcie, jeśli macie do kogoś uraz – jak Pan przebaczył wam, tak i wy czyńcie.
14 A na to wszystko nałóżcie miłość, bo ona utrzymuje nas w doskonałej harmonii.
15 Niech waszymi sercami kieruje pokój pochodzący od Chrystusa, bo do życia w pokoju zostaliście powołani jako członkowie Jego ciała. I bądźcie wdzięczni.
16 Słowa Chrystusa, z całym ich bogactwem, niech was napełniają i uczą mądrości. Pouczajcie się nawzajem i doradzajcie, a w waszych sercach niech brzmią dla Boga psalmy, hymny i natchnione pieśni.
17 Wszystko, cokolwiek mówicie albo robicie, czyńcie jako reprezentanci Jezusa, waszego Pana, i przez Niego wyrażajcie Bogu wdzięczność.

Zasady życia chrześcijańskiej rodziny

18 Żony: Bądźcie uległe swoim mężom, bo tak przystoi tym, którzy pokładają ufność w Panu.
19 Mężowie: Kochajcie swoje żony i nie sprawiajcie im przykrości.
20 Dzieci: Zawsze słuchajcie rodziców, bo to się podoba Panu.
21 Ojcowie: Nie rozdrażniajcie dzieci, by nie były zniechęcone.
22 Niewolnicy: Zawsze bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom i nie starajcie się im podobać tylko wtedy, gdy na was patrzą. Bądźcie im posłuszni dobrowolnie – ze względu na Pana.
23 Każdą pracę wykonujcie z ochotą, jakbyście pracowali dla Jezusa, a nie dla swoich panów.
24 Pamiętajcie, że to od Niego otrzymacie zapłatę – wspaniałe dziedzictwo. Służcie więc Jemu jako swemu Panu, wiedząc,
25 że ten, kto popełnia zło, otrzyma właściwą za to zapłatę – bez żadnego ulgowego traktowania.
© 2018 ERF Medien