Pomoc

Słowo Życia

1 Chciałbym, żebyście wiedzieli, jak ciężką walkę toczę o was, o wierzących z Laodycei i o tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie znają.
2 Pragnę, by byli pełni zachęty i zjednoczeni w miłości, by doświadczyli pełnego zrozumienia i poznania Bożej tajemnicy – Chrystusa.
3 To w Nim kryją się niewyczerpane bogactwa mądrości i wiedzy.
4 Mówię o tym po to, by nikt was nie zwodził pięknymi słówkami.
5 Bo chociaż jestem daleko, sercem jestem z wami i cieszę się, widząc waszą dyscyplinę i niewzruszone zaufanie do Chrystusa.

Wolność od ludzkich reguł dzięki życiu z Chrystusem

6 Skoro więc uznaliście Chrystusa za swego Pana, żyjcie w Nim teraz.
7 Zagłębiajcie w Nim swe duchowe korzenie, budujcie na Nim i umacniajcie swe zaufanie do Niego – tak jak was nauczono. I bądźcie pełni wdzięczności.
8 Uważajcie, by nikt z was nie padł ofiarą zwodniczej filozofii lub bezsensownych oszustw, które mają swe źródło w ludzkich koncepcjach, a nie w nauce Chrystusa.
9 Bo to w Nim ucieleśnia się pełnia boskości
10 i w Nim wy macie swoją pełnię. To Jemu podlegają wszelkie zwierzchności świata duchowego.
11 I w Nim zostaliście obrzezani, ale nie fizycznie, lecz duchowo – On odciął waszą grzeszną naturę.
12 Przez chrzest zostaliście razem z Chrystusem pogrzebani, ale również wraz z Nim ożywieni, bo zaufaliście potężnemu Bogu, który Go wskrzesił z martwych.
13 Byliście martwi, pogrążeni w przestępstwach i zniewoleni grzeszną naturą. Lecz Bóg ożywił was wraz z Chrystusem. Darował wam wszystkie te przestępstwa,
14 wycofał akt oskarżenia, skierowany przeciwko nam, i usunął go ze swych rejestrów, przybijając razem z Chrystusem do krzyża.
15 W ten również sposób rozbroił zbuntowane zwierzchności i publicznie je ośmieszył, prowadząc je jako pokonane w zwycięskim orszaku Chrystusa.
16 Nie pozwólcie więc, by ktokolwiek potępiał was za to, co jecie i pijecie, lub że nie obchodzicie świąt, ceremonii nowiu księżyca czy szabatów.
17 Prawa te były tylko cieniem nadchodzącej rzeczywistości, a ona należy do Chrystusa.
18 Nie dajcie się krytykować komuś, kto lubuje się w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, choć twierdzi, że otrzymał takie objawienie. Taki człowiek jest nadęty, a jego pycha jest pobudzana przez spaczony umysł.
19 Ktoś taki nie trzyma się Chrystusa – Głowy, dzięki któremu całe ciało (czyli my wszyscy), połączone mocnymi wiązadłami, odżywiane i zespalane, wzrasta Bożym wzrostem.
20 Skoro więc razem z Chrystusem umarliście i zostaliście uwolnieni od reguł tego świata, dlaczego jak ludzie ze świata poddajecie się jego nakazom:
21 „Nie jedz! Nie próbuj! Nawet tego nie dotykaj!”
22 Przecież to wszystko jest przeznaczone do zjedzenia!
23 Takie nakazy pozornie mogą wydawać się mądre, bo wynikają z religijności, uniżania się i umartwiania ciała. Wcale jednak nie pomagają w ujarzmieniu wnętrza.
© 2018 ERF Medien