Pomoc

Słowo Życia

Żadnego zaufania ciału

1 A w tym wszystkim, przyjaciele, bądźcie pełni radości od Pana. Choć będę się powtarzał, nie nuży mnie to, bo to dla waszego dobra.
2 Strzeżcie się tych warczących psów, tych złych ludzi, powtarzam: strzeżcie się tych okaleczeńców, nawołujących do obrzezania.
3 Bo to my jesteśmy autentycznie obrzezani, my, którzy służymy Bogu przez Ducha Świętego. A powodem do dumy jest dla nas Jezus Chrystus, a nie nasze wysiłki i osiągnięcia.
4 Chociaż ja miałbym powody, by polegać na sobie. Jeżeli ktokolwiek uważa, że ma do tego prawo, to tym bardziej ja:
5 czystej krwi Hebrajczyk, pochodzący wprost od praojca Jakuba (czyli Izraela), z rodu jego syna Beniamina, obrzezany przepisowo ósmego dnia po urodzeniu, faryzeusz rygorystycznie przestrzegający Prawa,
6 skrajnie gorliwy jako prześladowca kościoła, według Prawa – bez nagany.
7 Ale to, co było wtedy moim zyskiem, uznałem w porównaniu z Chrystusem za stratę!
8 I nadal uważam to wszystko za stratę w porównaniu z przywilejem poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Ze względu na Niego wyrzuciłem to wszystko i uznaję to za śmieci po to, by Jego zyskać
9 i z Nim się zjednoczyć – nie dzięki mojej sprawiedliwości w Prawie, ale dzięki sprawiedliwości płynącej z zaufania Chrystusowi, sprawiedliwości otrzymanej od Boga właśnie dzięki zaufaniu.
10 A wszystko to po to, by poznać i doświadczyć Chrystusa, tej potężnej mocy, dzięki której zmartwychwstał, i tego, co znaczy z Nim cierpieć, a nawet umrzeć,
11 i by dzięki temu jakoś dotrwać do zmartwychwstania.

Dążenie do celu

12 Nie mówię, że już to osiągnąłem lub że już jestem doskonały. Nadal pędzę i zmierzam, bo do tego wezwał mnie Chrystus.
13 Przyjaciele, nie uważam, że już osiągnąłem cel, ale nie oglądając się do tyłu, wytężam siły,
14 by zdobyć nagrodę w niebie za służbę, do które Bóg powołuje przez Jezusa.
15 My, dojrzali chrześcijanie, tak mamy myśleć. A jeśli jeszcze tak nie myślicie, to Bóg doprowadzi was do tego,
16 o ile będziecie Mu posłuszni.
17 Przyjaciele, naśladujcie mnie i bierzcie z nas przykład, jak żyć.
18 Bo jak już wielokrotnie wam mówiłem, a teraz ze łzami w oczach przypominam: jest wielu takich, którzy żyją jak wrogowie krzyża Chrystusa.
19 Ich przeznaczenie to zagłada, ich bogiem – nienasycony brzuch, a chlubą – to, czego powinni się wstydzić. Oni myślą jedynie o sprawach ziemskich.
20 A nasza ojczyzna jest przecież w niebie, skąd oczekujemy powrotu naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa.
21 On przemieni nasze śmiertelne powłoki w ciała pełne chwały – takie jak Jego. Dokona tego tą mocą, którą wszystko sobie podporządkowuje.
© 2018 ERF Medien