Pomoc

Słowo Życia

Dzieci i rodzice

1 Teraz wy, dzieci: Bądźcie posłuszne rodzicom ze względu na Pana – bo tak należy postępować.
2 „Szanuj ojca i matkę” – jest to pierwsze z dziesięciu przykazań, które zawiera obietnicę –
3 „żeby ci się dobrze powodziło i żebyś długo żył tu, na ziemi”.
4 Ojcowie, nie drażnijcie dzieci, ale wychowujcie je według Bożej dyscypliny i nauczania.

Niewolnicy i panowie

5 Niewolnicy, bądźcie posłuszni swym panom – szczerze i z szacunkiem, jakbyście służyli Chrystusowi.
6 Nie róbcie tego na pokaz, by się im przypodobać. Pracujcie tak, jakbyście byli niewolnikami samego Chrystusa, którzy z serca wypełniają wolę Boga.
7 Powtarzam: Służcie z zapałem jak dla Pana, a nie tylko dla ludzkiego oka.
8 Pamiętajcie, że za dobre czyny Pan nagrodzi każdego – niezależnie czy jest to niewolnik, czy człowiek wolny.
9 A wy, panowie, traktujcie niewolników właściwie. Nie groźcie im i pamiętajcie, że w niebie zasiada wasz wspólny Pan. A On nie jest ani trochę stronniczy.

Zbroja boża

10 I zachęta na koniec: Bądźcie mocni dzięki Panu, dzięki Jego potężnej mocy.
11 Przywdziejcie kompletną zbroję Bożą, byście mogli odeprzeć podstępne ataki szatana–oszczercy.
12 Bo nie walczymy z ludźmi, ale z władcami świata ciemności, z siłami demonicznymi w niewidzialnym świecie.
13 Używajcie więc całej zbroi Bożej, byście w dniu natarcia byli gotowi odeprzeć atak i wyjść z walki zwycięsko.
14 Bądźcie więc gotowi: przepaszcie się prawdą i nałóżcie pancerz sprawiedliwości.
15 Na nogi włóżcie gotowość niesienia ludziom dobrej nowiny o pokoju.
16 W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą wiary, która ugasi wszystkie ogniste pociski szatana.
17 Załóżcie też hełm zbawienia oraz weźcie miecz Ducha, czyli słowo Boże.
18 Do tego przy każdej okazji módlcie się w mocy Ducha. Nieustannie i niestrudzenie proście Boga za wszystkich chrześcijan.
19 Pamiętajcie i o mnie, bym otrzymał właściwe słowa, gdy będę przemawiał, i bym jasno przedstawiał tajemnicę ewangelii.
20 Z jej powodu jestem teraz ambasadorem w kajdanach. Szczególnie więc proście, bym ją przedstawiał bardzo jasno – tak jak należy.

Końcowe pozdrowienia

21 Chcę, byście lepiej wiedzieli, co u mnie słychać. Dlatego Tychik, mój drogi przyjaciel i wierny pomocnik w pracy dla Pana, wszystko wam opowie.
22 Posyłam go do was, by przekazał wam te informacje i też by dodał wam otuchy.
23 Życzę wam, przyjaciele, pokoju, miłości i wiary, których źródłem jest Bóg Ojciec i nasz Pan, Jezus Chrystus.
24 Niech łaska Boga dotyka wszystkich, którzy niestrudzenie kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
© 2018 ERF Medien