Pomoc

Słowo Życia

Nasz cel - podobanie się Bogu

1 Podążajcie za wzorem Boga, bo jesteście Jego ukochanymi dziećmi.
2 W swym działaniu okazujcie miłość, tak jak Chrystus okazał miłość nam, oddając za nas swe życie. A Jego ofiara podobała się Bogu.
3 Dlatego nawet nie rozmawiajcie o tym, jak się żyje w rozwiązłości, nieczystości i chciwości – takie rzeczy nie przystoją ludziom świętym.
4 Strońcie od sprośnych historyjek, bezsensownych rozmów i dwuznacznych żartów. Zamiast tego wyrażajcie Bogu wdzięczność.
5 Możecie być pewni, że żaden człowiek rozwiązły, nieczysty lub chciwy (którego bożkiem jest pieniądz) nie odziedziczy królestwa Bożego.
6 Nie dajcie się nikomu omamić pustymi słowami: tych zbuntowanych ludzi, którzy się takich grzechów dopuszczają, z pewnością dosięgnie Boża kara.
7 Unikajcie więc ich towarzystwa.
8 Kiedyś bowiem i wy żyliście w ciemnościach, ale teraz dzięki Panu jesteście światłem! Niech więc będzie to widoczne w waszym życiu!
9 Owocem tego światła jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda.
10 Dążcie do tego, co się podoba naszemu Panu.
11 Nie miejcie nic wspólnego z żadnymi ciemnymi i bezwartościowymi poczynaniami, ale je obnażajcie.
12 Wstyd bowiem nawet mówić o tym, co ludzie bezbożni po kryjomu robią.
13 Gdy jednak ich wszystkie czyny wychodzą na światło dzienne, wyraźnie widać, jak bardzo są złe.
14 A to, co wychodzi na jaw, ulega przemianie pod wpływem Bożego światła. Dlatego mówi się: „Obudź się, śpiący, i powstań z martwych, a zabłyśnie ci Chrystus”.
15 Dokładnie więc uważajcie, jak postępujecie: nie jak głupcy, ale jak ludzie mądrzy.
16 Wykorzystujcie każdą sposobność, by w tych złych czasach czynić dobrze.
17 Nie bądźcie bezmyślni, ale wiedzcie, co jest wolą Pana.
18 Nie upijajcie się, bo to rujnuje życie, ale bądźcie pełni Ducha Świętego.
19 Wtedy będziecie śpiewać psalmy, hymny i inne duchowe pieśni i nucić Panu w swoich sercach.
20 Będziecie zawsze i za wszystko dziękować Bogu Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Żony i mężowie

21 I będziecie okazywać sobie nawzajem uległość – ze względu na Chrystusa.
22 Żony, bądźcie uległe mężom tak jak Panu,
23 ponieważ mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest Głową kościoła (swego ciała) – i jego Zbawicielem.
24 Tak jak kościół jest uległy Chrystusowi, tak wy macie być uległe mężom – we wszystkim.
25 A wy, mężowie, z takim oddaniem kochajcie żony, z jakim Chrystus ukochał kościół. On oddał za niego życie,
26 by go uświęcić i oczyścić przez obmycie Bożym słowem,
27 by przygotować go dla siebie jako wspaniałą narzeczoną – pozbawioną wszelkich plam, skaz lub innych wad – słowem: świętą i nieskalaną.
28 Mężowie powinni więc kochać swoje żony jak własne ciało. Kto okazuje miłość żonie, okazuje ją własnemu ciału.
29 Nikt przecież nie żywi nienawiści do własnego ciała! Przeciwnie, odżywia je i pielęgnuje – tak jak Chrystus troszczy się o kościół –
30 Jego ciało, którego jesteśmy członkami.
31 Pismo mówi: „Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z żoną, tak że ci dwoje stają się jednym ciałem”.
32 Jest to niezwykła tajemnica, ale ja chcę nią zobrazować jedność Chrystusa i Jego kościoła.
33 Powtórzę więc: niech każdy mąż kocha żonę jak samego siebie, a żona niech okazuje szacunek mężowi.
© 2017 ERF Medien