Pomoc

Słowo Życia

Paweł – posłany do pogan

1 Właśnie z powodu was, pogan, ja, Paweł, zostałem więźniem dla Chrystusa.
2 Jak bowiem wiecie, Bóg mi wyznaczył zadanie niesienia wam Jego łaski.
3 W specjalnym objawieniu ujawnił mi tę tajemnicę, o czym przed chwilą krótko wam pisałem.
4 Czytając dalej możecie więc poznać, jak rozumiem tajemniczy plan Chrystusa.
5 Nie był on ujawniony ludziom w minionych czasach, ale obecnie przez Ducha Świętego został objawiony świętym apostołom i prorokom.
6 Chodzi o to, że w Chrystusie dzięki ewangelii poganie na równi z Żydami dziedziczą bogactwa Boga, należą do jednego ciała (kościoła) i korzystają z Bożych obietnic!
7 I dzięki łasce i potężnej mocy Boga zostałem sługą tej ewangelii.
8 To mnie, najmniej znaczącemu wśród wszystkich chrześcijan, przypadł ten zaszczyt: ogłosić poganom niezgłębione bogactwo, jakie daje Chrystus,
9 i rzucić światło na sens głoszenia tego tajemniczego planu. Bóg, Stwórca wszystkiego, ukrył go przed wiekami,
10 lecz postanowił, by teraz, poprzez kościół, ujawnić wobec wszystkich władz na niebie swą zadziwiającą mądrość.
11 Wszystko to zaplanował przed wiekami i realizuje przez Chrystusa, naszego Pana.
12 Dzięki Niemu możemy śmiało zbliżać się do Boga, bo przychodzimy do Niego pełni ufności.
13 Proszę więc, nie załamujcie się z powodu cierpień, jakich dla was doznaję. Bądźcie raczej z tego dumni!

Modlitwa za Efezjan

14 W obliczu tego padam na kolana przed naszym Ojcem,
15 od którego każdy ród w niebie i na ziemi bierze swoje imię.
16 Proszę, aby przez swego Ducha wzmocnił w was wewnętrznego człowieka – na miarę bogactwa swej chwały.
17 Proszę, by przez wiarę Chrystus zadomowił się w waszych sercach: byście byli mocno zakorzenieni i ugruntowani w Jego miłości,
18 byście mogli ogarnąć wraz ze wszystkimi świętymi, jak szeroka, jak długa, jak wysoka i jak głęboka jest Jego miłość,
19 byście poznali ją, choć przekracza ona wszelkie poznanie, i ostatecznie byście byli przepełnieni pełnią samego Boga.
20 On swą potężną, działającą w nas mocą, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co Go prosimy lub co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
21 Jemu niech będzie chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie – przez wszystkie pokolenia i aż na wieki. Amen
© 2017 ERF Medien