Pomoc

Słowo Życia

Ożywieni w Chrystusie

1 Przyjaciele, kiedyś byliście martwi duchowo, pogrążeni w grzechach i przestępstwach.
2 Żyliście jak cały ten świat, posłuszny swemu duchowemu władcy, panującemu nad siłami zła, który obecnie działa przez pewnych zbuntowanych ludzi.
3 Kiedyś my wszyscy, tak jak oni, tkwiliśmy w pożądaniach ciała, ulegając jego zachciankom i grzesznym myślom. Tak jak na wszystkich ludziach, ciążył na nas Boży gniew.
4 Ale pełen miłosierdzia Bóg tak bardzo nas ukochał,
5 że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem nas ożywił. I w swej łasce was uratował.
6 Razem też wskrzesił i umieścił w sferach niebieskich – bo należymy do Chrystusa.
7 A wszystko to po to, by na przykładzie okazanego nam w Chrystusie miłosierdzia w nadchodzących wiekach dać dowód niezwykłego bogactwa swej łaski.
8 Bo to z Jego łaski, dzięki wierze, zostaliście zbawieni. To nie wasza zasługa, ale prezent od Boga –
9 nie ze względu na dokonane czyny, by nikt się tym nie szczycił.
10 Jesteśmy bowiem dziełem samego Boga! Stworzył nas na nowo w Chrystusie Jezusie, byśmy wykonywali te dobre rzeczy, które On od dawna zaplanował.

Jedno w Chrystusie

11 Nie zapominajcie więc, że kiedyś byliście poganami, „nieobrzezańcami” według tych, którzy mają fizyczny znak obrzezania,
12 że żyliście bez Chrystusa, nie należeliście do Izraela, narodu wybranego, ani nie doświadczaliście obietnic płynących z Bożego przymierza. Żyliście w tym świecie bez nadziei i bez Boga.
13 Teraz jednak wy, niegdyś Bogu obcy, staliście się Mu bliscy dzięki przelanej krwi Chrystusa, do którego należycie.
14 On bowiem daje nam pokój. On, przez swoją śmierć, zjednoczył Żydów i pogan, burząc dzielący ich mur wrogości
15 i zakończył system żydowskich praw – po to, by z tych dwóch grup stworzyć jeden, nowy rodzaj człowieka i zaprowadzić pokój.
16 Przez śmierć na krzyżu pojednał z Bogiem i jednych, i drugich, i umieścił ich w jednym ciele. Zlikwidował w ten sposób ich wzajemną wrogość.
17 Tę wieść o pokoju przyniósł zarówno wam, obcym Bogu, jak i bliskim Mu Żydom.
18 Bo to dzięki Chrystusowi wszyscy mamy dostęp do Boga Ojca – przez jednego Ducha.
19 Nie jesteście już więc cudzoziemcami ani obcymi! Jesteście obywatelami nieba i domownikami Boga.
20 Jesteście Jego domem, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus.
21 Dzięki Jego mocy spajania cała budowla wznosi się jako święta świątynia dla Pana.
22 I dzięki Niemu również wy jesteście częścią tej budowli, w której mieszka Bóg przez Ducha Świętego.
© 2018 ERF Medien