Pomoc

Słowo Życia

Mt 1,17 Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do króla Dawida było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego – czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa – również czternaście.
Mt 1,18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę.
Mt 1,20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pański, który rzekł: – Józefie, z rodu Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko.
Mt 1,21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.
Mt 1,22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka:
Mt 1,25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.
Mt 2,1 Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.
Mt 2,2 – Gdzie znajduje się nowo narodzony król hebrajski? – pytali. – Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.
Mt 2,3 Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę.
Mt 2,4 Zwołał więc wszystkich kapłanów i nauczycieli Pisma i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Mt 2,5 – W Betlejem w Judei – odpowiedzieli mu. – Bo tak napisał prorok:
Mt 2,6 „A ty, Betlejem w Judei, wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud, Izrael”.
Mt 2,7 Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i uzyskał od nich informację, o tym, kiedy ujrzeli gwiazdę.
Mt 2,8 Skierował ich do Betlejem ze słowami: – Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, bym i ja mógł złożyć Mu hołd.
Mt 2,9 Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się dziecko.
Mt 2,10 Widok gwiazdy napełniał ich ogromną radością.
Mt 2,11 Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko i otworzyli swe skarby. Ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.
Mt 2,12 Później we śnie otrzymali nakazał, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swego kraju.
Mt 2,13 Gdy oddalili się, również Józefowi ukazał się we śnie anioł Pana: – Wstawaj, Józefie! – powiedział. – Weź dziecko i Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Czekaj tam, aż dam ci znać. Herod bowiem szuka dziecka i chce je zabić.
Mt 2,14 Jeszcze tej nocy Józef wstał i wyruszył razem z Marią i dzieckiem do Egiptu.
Mt 2,15 Pozostał tam aż do śmierci króla Heroda – aby spełniły się słowa Pana wypowiedziane proroka: „Z Egiptu wezwałem mego syna”.
Mt 2,16 Herod zorientował się, że mędrcy go wykołowali, i wściekł się. Wysłał żołnierzy, którzy w Betlejem i całej okolicy pozabijali wszystkich chłopców do drugiego roku życia – zgodnie z informacją, jaką uzyskał od mędrców.
Mt 2,18 „Krzyk rozlega się w Rama, płacz i rozpacz. To Rachel opłakuje swe dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma”.
Mt 2,19 Po śmierci Heroda anioł Pana ponownie ukazał się we śnie Józefowi, przebywającemu w Egipcie.
Mt 2,20 – Wstawaj, Józefie! – powiedział. – Weź dziecko i Jego matkę i ruszajcie do Izraela, bo umarli już ci, którzy chcieli je zabić.
Mt 2,21 Józef wstał, wziął dziecko i Jego matkę i wyruszył do ziemi izraelskiej.
Mt 2,22 W drodze dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos, syn Heroda. Bał się więc tam wracać. Otrzymał jednak we śnie kolejne polecenie i udał się do Galilei.
Mt 2,23 Tam osiedlił się w Nazarecie. I znowu spełniła się zapowiedź proroków, że Mesjasz będzie nazwany Nazarejczykiem.
Mt 3,1 W owych czasach na pustyni judejskiej rozpoczął swą działalność Jan Chrzciciel.
Mt 3,3 To właśnie o nim mówił prorok Izajasz: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie Panu drogę, wyprostujcie Mu ścieżki”.
© 2019 ERF Medien