Pomoc

Słowo Życia

Żądanie znaku

1 Pewnego dnia przyszli do Jezusa faryzeusze i saduceusze i, chcąc wystawić Go na próbę, poprosili, by pokazał im jakiś nadzwyczajny znak na niebie.
2 – Gdy zapada wieczór – odparł Jezus – mówicie: Jutro będzie pogoda, bo niebo jest czerwone.
3 A z rana mówicie: Niebo jest czerwone i zachmurzone, będzie burza. Potraficie odczytywać znaki na niebie, ale znaków czasu nie rozumiecie.
4 Ten zły i lekceważący Boga naród szuka cudownego znaku na niebie. Ale nie będzie mu dane nic poza znakiem Jonasza. I zostawił ich samych.

Kwas faryzeuszów i saduceuszów

5 Płynąc na drugi brzeg, uczniowie zorientowali się, że zapomnieli zabrać ze sobą chleb.
6 – Bądźcie ostrożni i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów – ostrzegł ich Jezus.
7 Ale oni mówili między sobą: – No właśnie, zapomnieliśmy chleba.
8 – O, ludzie małej wiary! – odezwał się Jezus, bo wiedział, o czym rozmawiają. – Czemu martwicie się o chleb?
9 Niczego nie zrozumieliście? Zapomnieliście już o pięciu chlebach, pięciu tysiącach mężczyzn i liczbie koszów z resztkami?
10 Albo o siedmiu chlebach, czterech tysiącach mężczyzn i o tym, ile koszy z resztkami wtedy zebraliście?
11 Nie pojmujecie, że nie mówię o chlebie? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
12 Wtedy do nich dotarło, że nie mówi o kwasie chlebowym, ale o ich nauce.

Piotr wyznaje Chrystusa

13 Po przybyciu na tereny Cezarei Filipowej Jezus zadał uczniom następujące pytanie: – Kim jest według ludzi Syn Człowieczy?
14 – Jedni uważają Cię za Jana Chrzciciela – odpowiedzieli – inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo innego proroka.
15 – A kim jestem według was? – zapytał.
16 – Jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga – odpowiedział Szymon Piotr.
17 – Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jana – odrzekł mu Jezus – bo nie doszedłeś do tego ludzkim rozumowaniem, ale objawił ci to mój Ojciec w niebie.
18 Dlatego mówię ci: Ty jesteś Piotr – skała – i na tej skale zbuduję mój Kościół. A bramy piekła go nie powstrzymają.
19 I dam ci klucze do królestwa niebios: Cokolwiek postanowisz na ziemi, będzie postanowione w niebie. A co na ziemi rozstrzygniesz, i w niebie będzie rozstrzygnięte!
20 Nakazał jednak uczniom, by nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem.

Jezus zapowiada swoją śmierć

21 Od tego czasu Jezus zaczął im wyraźnie mówić, że ma pójść do Jerozolimy, że wiele wycierpi z rąk przywódców, arcykapłanów i nauczycieli Pisma, że zostanie zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
22 Wtedy Piotr wziął Go na stronę i zaczął napominać: – Ależ Panie! Nie może Cię to spotkać!
23 – Idź precz, szatanie! – odrzekł Jezus, odwracając się do Piotra. – Przeszkadzasz mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale tylko po ludzku.

Naśladowanie Jezusa

24 Potem zwrócił się do uczniów: – Kto chce Mnie naśladować, niech zrezygnuje z siebie, weźmie swój krzyż i idzie za Mną.
25 Bo kto chce wygrać życie, przegra je. Ale kto przegra życie ze względu na Mnie, wygra je.
26 Co z tego, że ktoś zdobędzie cały świat, a przegra duszę? Bo co można dać w zamian za swoją duszę?
27 Syn Człowieczy powróci bowiem kiedyś z aniołami, otoczony chwałą Ojca, i osądzi każdego na podstawie jego czynów.
28 Zapewniam jednak: Niektórzy z was, tu obecnych, nie umrą, aż zobaczą Syna Człowieczego w Jego królestwie.
© 2018 ERF Medien