Pomoc

Słowo Życia

Ustanowienie Siedmiu

1 Wraz z gwałtownym wzrostem liczby uczniów podnosiły się głosy niezadowolenia. Ci, którzy mówili po grecku, uskarżali się na Hebrajczyków, że pomijają ich wdowy przy codziennym podziale żywności.
2 Wtedy Dwunastu zwołało wszystkich uczniów i rzekło: – Nie byłoby właściwe, gdybyśmy zaniedbali głoszenie słowa Bożego, a obsługiwali stoły.
3 Rozejrzyjcie się więc, drodzy bracia, i wybierzcie spośród siebie siedmiu zaufanych, mądrych i napełnionych Duchem Świętym mężczyzn. Im zlecimy to zajęcie.
4 My zaś całkowicie poświęcimy się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego.
5 Wszystkim spodobała się ta propozycja. Wybrali więc Szczepana (człowieka o wyjątkowej wierze i pełnego Ducha Świętego), Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja z Antiochii (wierzącego prozelitę).
6 Przedstawiono ich apostołom, ci zaś modlili się za nich i posłali do tej służby, kładąc na nich ręce.
7 Tymczasem wpływ słowa Bożego wzrastał coraz bardziej i pomnażała się liczba uczniów w Jerozolimie. Nawet hebrajscy kapłani tłumnie się nawracali.

Szczepan pod obstrzałem

8 Wspomniany Szczepan, człowiek pełen łaski i mocy Bożej, dokonywał wielkich cudów wśród ludu.
9 Ale niektórzy członkowie synagogi Wyzwolonych – byłych niewolników, pochodzących z Cyreny, Aleksandrii, Cylicji oraz Azji Mniejszej – chcieli go skompromitować w dyskusji.
10 Nie byli jednak w stanie dorównać mądrości i Duchowi, pod wpływem którego Szczepan przemawiał.

Aresztowanie i mowa obronna Szczepana

11 Podstawili więc fałszywych świadków, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak ten człowiek przeklinał Mojżesza i Boga”.
12 W ten sposób podburzyli przeciwko Szczepanowi tłum, starszyznę i nauczycieli Prawa. Następnie aresztowali go i zaprowadzili przed radę.
13 Ich świadkowie ponownie fałszywie zeznali: – Ten człowiek nie przestaje wypowiadać się przeciwko świątyni i naszemu Prawu.
14 Słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus z Nazaretu zburzy świątynię i zmieni zwyczaje, przekazane nam przez Mojżesza.
15 W tym momencie wszyscy zgromadzeni skierowali wzrok na Szczepana: jego twarz była podobna do twarzy anioła.
© 2018 ERF Medien