Pomoc

Słowo Życia

1 Paweł popatrzył odważnie na radę i powiedział: – Bracia, żyję przed Bogiem z czystym sumieniem – dziś również!
2 Na to arcykapłan kazał stojącym w pobliżu uderzyć go w twarz.
3 – I ciebie uderzy Bóg, ściano pobielana obłudą! – odpowiedział Paweł. – Sądzisz mnie na podstawie Prawa, a łamiesz je, każąc mnie bić!
4 – Znieważasz arcykapłana Bożego?! – odezwali się stojący obok Pawła.
5 – Nie wiedziałem bracia, że to arcykapłan – rzekł Paweł. – Napisane jest przecież w Prawie: „Nie będziesz mówił nic złego o przełożonym ludu”.
6 Gdy się zorientował, że rada składa się i z saduceuszy i faryzeuszy, zawołał: – Bracia, z dziada pradziada jestem faryzeuszem. A sądzą mnie tu dziś dlatego, że wierzę w zmartwychwstanie!
7 Słowa te od razu skłóciły oba stronnictwa i powstał miedzy nimi rozłam.
8 Saduceusze bowiem, inaczej niż faryzeusze, nie wierzą w zmartwychwstanie, aniołów ani nieśmiertelną duszę.
9 Powstało więc ogromne zamieszanie. Niektórzy znawcy Pisma ze stronnictwa faryzeuszów wołali: – On nic złego nie zrobił. Może rzeczywiście przemówił do niego duch albo anioł!
10 Kłótnia się rozszalała. Dowódca z obawy, że rozerwą Pawła na kawałki, kazał żołnierzom zabrać go ze środka sali i zaprowadzić do koszar.
11 Tej nocy Pan stanął przed Pawłem i rzekł: – Odwagi! Potrzeba, byś świadczył o mnie nie tylko tu, w Jerozolimie, ale także i w Rzymie.

Spisek na życie Pawła

12 Nazajutrz zebrała się grupa Hebrajczyków, którzy złożyli przysięgę, że nie będą nic jeść i pić, dopóki nie zabiją Pawła.
13 Ponad czterdziestu mężów złożyło tę przysięgę.
14 Udali się do starszyzny i kapłanów i rzekli: – Złożyliśmy przysięgę, że nie dotkniemy jedzenia, dopóki nie zgładzimy Pawła.
15 Poproście więc dowódcę, żeby jeszcze raz przyprowadził Pawła przed radę pod pretekstem dokładniejszego przesłuchania. My zaś zabijemy go w drodze do sądu.
16 O tej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła. Przyszedł więc do koszar i uprzedził go o tym.
17 Ten przywołał setnika. – Zaprowadź tego chłopca do dowódcy – powiedział. – Ma dla niego ważną informację.
18 Oficer udał się z nim do dowódcy: – Więzień Paweł prosił mnie, bym przyprowadził tu tego młodzieńca, bo ma dla ciebie jakąś wiadomość.
19 Dowódca wziął chłopca za rękę, odprowadził na bok i zapytał: – O czym chcesz mi powiedzieć?
20 – Hebrajczycy postanowili poprosić cię, żebyś jutro przyprowadził Pawła przed radę w celu rzekomego przesłuchania.
21 Nie zgódź się na to! Ponad czterdziestu ludzi przygotowało na niego zasadzkę. Przysięgli sobie, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. Są już gotowi i czekają tylko na twoją zgodę.
22 – Nie mów nikomu, że mi o tym powiedziałeś – ostrzegł dowódca i wypuścił chłopca.
23 Potem wezwał dwóch setników i rozkazał: – Na dziewiątą wieczorem przygotujcie dwustu żołnierzy, dwustu oszczepników i siedemdziesięciu jezdnych. Wyruszą do Cezarei.
24 Przygotujcie też konia dla Pawła i bezpiecznie doprowadźcie go do namiestnika Feliksa.
25 Wystosował też list następującej treści:
26 „Pozdrowienia od Klaudiusza Lizjasza dla namiestnika Feliksa!
27 Tego oto człowieka pochwycili Hebrajczycy i już chcieli go zabić. Gdy się dowiedziałem, że jest Rzymianinem, posłałem żołnierzy i uratowałem go.
28 Potem postawiłem go przed ich radą, żeby poznać stawiane mu zarzuty.
29 Stwierdziłem, że oskarżenia dotyczą sporów w ich prawie, a nie czynu podlegającego karze śmierci lub więzienia.
30 Ponieważ dowiedziałem się o spisku na jego życie, niezwłocznie posłałem go do ciebie, by oskarżyciele przed tobą postawili mu zarzuty”.
31 Tak więc nocą, zgodnie z rozkazem, żołnierze odprowadzili Pawła najpierw do Antipatris.
32 Sami wrócili do koszar rankiem, pozostawiając jeźdźcom odstawienie go na miejsce.
33 Po przybyciu do Cezarei przekazali Pawła i list namiestnikowi.
34 Ten przeczytał list i dowiedział się od Pawła, że pochodzi z prowincji Cylicja.
35 – Przesłucham cię, gdy przybędą twoi oskarżyciele – powiedział. I rozkazał pilnować go w celi pałacu Heroda.
© 2018 ERF Medien