Pomoc

Słowo Życia

1 – Bracia i ojcowie! Posłuchajcie tego, co mam na swoją obronę!
2 Gdy usłyszeli, że mówi po hebrajsku, uciszyli się jeszcze bardziej.
3 – Jestem Hebrajczykiem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, ale wychowałem się tu, w Jerozolimie. Pod okiem Gamaliela uczyłem się dokładnie przestrzegać naszego Prawa. Byłem oddany Bogu całkowicie – tak samo jak wy dziś.
4 Prześladowałem chrześcijan: ścigałem, więziłem i zabijałem mężczyzn i kobiety.
5 Może to poświadczyć arcykapłan i członkowie rady. To od nich otrzymałem listy do Hebrajczyków w Damaszku, gdzie chciałem aresztować tamtejszych chrześcijan i związanych oddać pod sąd w Jerozolimie.
6 Ale gdy zbliżałem się do Damaszku, w samo południe oślepiła mnie przeraźliwa jasność z nieba.
7 Padłem na ziemię i usłyszałem głos skierowany do mnie: „Szawle, Szawle! Dlaczego Mnie prześladujesz?”
8 „Kim jesteś, Panie?” – zapytałem. „Jestem Jezus z Nazaretu, którego prześladujesz” – odpowiedział.
9 Moi towarzysze, którzy stali obok, widzieli światłość, ale żadnego głosu nie słyszeli.
10 „Co mam robić, Panie?” – zapytałem. „Wstań i idź do Damaszku” – rzekł Pan. „Tam się dowiesz, co masz robić”.
11 Ponieważ zostałem oślepiony blaskiem tego światła, do Damaszku zaprowadzili mnie moi towarzysze.
12 Tam przyszedł do mnie niejaki Ananiasz, Boży człowiek przestrzegający dokładnie Prawa, co potwierdzają wszyscy tamtejsi Hebrajczycy.
13 Stanął przede mną i rzekł: „Bracie Szawle! Przejrzyj!” W tej samej chwili mogłem już go widzieć.
14 „Bóg naszych przodków” – kontynuował – „wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, ujrzał Sprawiedliwego i usłyszał Jego głos.
15 Wszystkim ludziom będziesz o Nim mówił – o tym, co widziałeś i słyszałeś.
16 Nie zwlekaj więc! Wstań i daj się ochrzcić. Niech imię Pana obmyje cię ze wszystkich twoich grzechów”.
17 Gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, miałem wizję.
18 Pan rzekł do mnie: „Opuść niezwłocznie Jerozolimę, bo ci ludzie nie będą słuchać, jak mówisz o Mnie”.
19 „Ależ Panie!” – oponowałem. „Przecież oni wiedzą, że wtrącałem do więzień i biczowałem w synagogach tych, którzy w Ciebie uwierzyli.
20 Nawet uczestniczyłem w zabójstwie Twego świadka, Szczepana. Popierałem to i pilnowałem szat ludzi, którzy zadawali mu śmierć”.
21 Lecz Bóg rzekł do mnie: „Wyjedź, bo chcę cię posłać daleko stąd, do pogan!”

Paweł obywatelem rzymskim

22 Tłum, który do tego momentu spokojnie słuchał słów Pawła, naraz zaczął wołać: „Precz z nim! Po co taki ma żyć!”
23 Krzyczeli, wymachiwali szatami i ciskali w powietrze piasek.
24 Dowódca zabrał więc Pawła do koszar i rozkazał biczowaniem wydobyć z niego zeznania, dlaczego tłum tak przeciw niemu szaleje.
25 Gdy żołnierze związali go już do chłosty, Paweł zapytał stojącego obok setnika: – Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez procesu?
26 Ten udał się do dowódcy i powiedział: – Uważaj, co robisz! Ten człowiek to Rzymianin!
27 Dowódca podszedł więc do Pawła i zapytał: – Naprawdę jesteś Rzymianinem? – Tak – odparł Paweł.
28 – Mnie to kosztowało majątek! – rzekł. – A ja mam to obywatelstwo od urodzenia.
29 Ci, którzy chcieli przesłuchiwać Pawła, natychmiast się usunęli. A dowódca przestraszył się, że aresztował obywatela rzymskiego.

Paweł przed Radą

30 Następnego dnia uwolnił go z kajdan. Chciał dokładnie dociec, o co go Hebrajczycy oskarżają. Zarządził więc zebranie rady i arcykapłanów i przyprowadził do nich Pawła.
© 2018 ERF Medien