Pomoc

Słowo Życia

W Tesalonikach

1 Idąc dalej, minęli miasta Amfipolis i Apolonię i dotarli do Tesalonik, gdzie znajdowała się hebrajska synagoga.
2 Zgodnie ze swym zwyczajem Paweł chodził tam przez kolejne trzy szabaty i przedstawiał zgromadzonym znaczenie Pisma.
3 Dowodził, że Mesjasz miał cierpieć i zmartwychwstać i mówił: – Tym Mesjaszem jest Jezus, którego wam głoszę!
4 Niektórzy słuchacze, w tym również pokaźna liczba pobożnych Greków i wpływowych kobiet, dali się przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa.
5 Ale zawistni Hebrajczycy namówili kilku zbirów, aby wywołali zbiegowisko i wszczęli w mieście rozruchy. Otoczyli dom Jazona i szukali apostołów z zamiarem stawienia ich przed zgromadzeniem.
6 Ponieważ ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i kilku wierzących do władz miasta. – Oni przewracają świat góry nogami! – krzyczeli. – Teraz przyszli tutaj,
7 a Jazon ich przyjął do siebie. Przeciwstawiają się decyzjom Cezara, bo uważają za króla jakiegoś Jezusa!
8 Oskarżenie te zaniepokoiły zarówno zebranych, jak i władze.
9 Dopiero po otrzymaniu sporej kaucji od Jazona i pozostałych, uwolnili ich.

W Berei

10 Nocą wierzący pospiesznie wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci, jak zwykle, skierowali się do synagogi.
11 Tamtejsi mieszkańcy byli bardziej otwarci niż Tesaloniczanie. Całym sercem przyjęli słowo Boże i codziennie sprawdzali Pismo, czy istotnie tak mówi.
12 Wielu z nich uwierzyło, w tym również grono szanowanych greckich kobiet oraz mężczyzn.
13 Gdy Hebrajczycy z Tesalonik dowiedzieli się, że Paweł przedstawia w Berei słowo Boże, przyszli tam i też wywołali rozruchy.
14 Wierzący natychmiast więc wysłali Pawła na wybrzeże. Sylas i Tymoteusz zostali na miejscu.
15 Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go aż do Aten, po czym wrócili z poleceniem dla Sylasa i Tymoteusza, aby szybko do Pawła dołączyli.

W Atenach

16 Czekając na nich w Atenach, Paweł ogromnie się burzył na widok miasta pełnego bożków.
17 Rozmawiał z Hebrajczykami i pobożnymi poganami w synagodze. Codziennie też dyskutował z różnymi ludźmi na rynku.
18 Mieli z nim kontakt filozofowie ze szkoły epikurejskiej i stoickiej. Jedni mówili więc: – O czym ten nowinkarz chce nam powiedzieć? – Chyba jakieś nowe bóstwa głosi – mówili drudzy. Mówił bowiem o Jezusie i zmartwychwstaniu.
19 Zabrali więc go na Areopag i pytali: – Możesz nam wyjaśnić, jaką nową religię głosisz?
20 Bo nietypowe rzeczy wkładasz nam do głowy.
21 A wszyscy Ateńczycy i przybysze nic innego nie robią tylko rozmawiają i słuchają nowinek.
22 Stanął więc Paweł pośrodku Areopagu i przemówił: – Ateńczycy! Zauważyłem, że jesteście bardzo pobożni.
23 Przechadzając się i oglądając wasze ołtarze, natknąłem się na jeden z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Właśnie o tym nieznanym Bogu, którego czcicie, chcę wam powiedzieć.
24 On stworzył cały świat i wszystko na nim. Jest Panem nieba i ziemi, więc nie mieszka w ziemskich świątyniach!
25 I nie ma potrzeby, żeby ludzkie ręce Mu w czymś pomagały, bo sam wszystkiemu daje życie i tchnienie, i wszystko, co potrzeba.
26 On sprawił, że wszyscy ludzie na świecie biorą początek od jednego człowieka. On też rozmieścił narody na całej ziemi – wyznaczył im granice czasu i miejsca.
27 Uczynił tak, by ludzie szukali Go, choćby po omacku, i znajdowali – bo jest niedaleko od każdego z nas.
28 W Nim bowiem istniejemy, żyjemy i poruszamy się. Jak to ujął jeden z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu”.
29 A skoro jesteśmy z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że jest On podobny do bożka ze złota, srebra lub kamienia, wykonanego według ludzkiego pomysłu.
30 Bóg dotychczas znosił ludzką ignorancję, ale teraz wzywa wszystkich do opamiętania się,
31 ponieważ wyznaczył już dzień, w którym sprawiedliwie osądzi świat. Uczyni to przez człowieka, którego sobie wybrał i uwiarygodnił przez wskrzeszenie z martwych.
32 Gdy zebrani usłyszeli o zmartwychwstaniu umarłych, jedni zaczęli z tego drwić, a inni powiedzieli: – Wiesz, może innym razem cię posłuchamy.
33 Wtedy Paweł opuścił Areopag.
34 Lecz kilka osób uwierzyło i przyłączyło się do niego. Byli wśród nich członek rady Areopagu Dionizy oraz kobieta imieniem Damaris.
© 2018 ERF Medien