Pomoc

Słowo Życia

1 Ja, starszy kościoła, piszę do ciebie, drogi Gajusie, bo prawdziwie darzę cię miłością.
2 Drogi przyjacielu, życzę ci aby ci się dobrze wiodło i abyś był zdrowy tak, jak dobrze się ma twoja dusza.
3 Bracia, którzy mnie ostatnio odwiedzili, sprawili mi dużo radości, opowiadając, jak wiernie trwasz w prawdzie.
4 Nic mnie bardziej nie cieszy niż wiadomość, że moje duchowe dzieci żyją w prawdzie.

Postępujcie właściwie

5 Przyjacielu, dobrze służysz Bogu, troszcząc się o braci – również tych, którzy przybywają z daleka.
6 Zaświadczyli oni o twojej miłości przed naszym kościołem. Dobrze zrobisz, zaopatrując takich ludzi na drogę jak samego Boga.
7 Podróżują przecież dla Pana i nie obciążają sobą niewierzących.
8 To my właśnie powinniśmy udzielać im gościny, by mieć udział w głoszeniu prawdy.
9 Napisałem w tej sprawie list do wspólnoty, ale Diotrefes, który pragnie uchodzić za przywódcę, nie chce mnie słuchać.
10 Gdy do was przybędę, przypomnę mu jego czyny i oszczerstwa rzucane pod naszym adresem. Jakby mu było mało, że sam nie udziela gościny braciom, to jeszcze innym tego zabrania i nawet usuwa ze wspólnoty tych, którzy to robią.
11 Drogi przyjacielu, nie bierz przykładu z tego, co złe, ale z tego, co dobre. Kto postępuje dobrze, należy do Boga, a kto dopuszcza się zła – nie ma z Bogiem nic wspólnego.
12 O Demetriuszu wszyscy mówią dobrze i potwierdza to Bóg. Ja również pozytywnie o nim zaświadczam, a wiesz, że mówię prawdę.
13 Mam ci jeszcze wiele do powiedzenia, ale już nie będę o tym pisać.
14 Spodziewam się wkrótce z tobą zobaczyć, a wtedy o wszystkim porozmawiamy.
15 Zostań w pokoju. Pozdrawiają cię nasi przyjaciele. Ty również osobiście pozdrów od nas wszystkich.
© 2019 ERF Medien