Pomoc

Słowo Życia

Bezbożność w dniach ostatecznych

1 Poza tym wiedz, Tymoteuszu, że w czasach ostatecznych będzie bardzo trudno.
2 Ludzie staną się okropni: będą kochać tylko siebie i swoje pieniądze, będą pyszałkowaci i zarozumiali, przeklinający Boga, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni,
3 nieczuli i nieustępliwi, kłamliwi, nieopanowani, wręcz dzicy i niechętni do czynienia dobra,
4 pełni zdrady i porywczości, próżni, ceniący bardziej przyjemności niż Boga.
5 Będą wyglądać na pobożnych, ale odrzucą moc do pobożnego życia. Takich ludzi strzeż się jak ognia.
6 Oni należą bowiem do tych, którzy podstępnie wślizgują się do cudzych domów. Mamią oddane grzechowi i pożądliwościom kobiety,
7 które ciągle szukają nowych nauk, a nigdy nie mogą poznać prawdy.
8 Tak jak niegdyś Jannes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak ci nauczyciele sprzeciwiają się prawdzie. Mają spaczony umysł i nie ma w nich prawdziwej wiary.
9 Ale nie będą długo tak działać. Ich uparta głupota wyjdzie na jaw, jak to było z Jannesem i Jambresem.

Wezwanie Pawła do Tymoteusza

10 Natomiast ty, mój drogi, poszedłeś śladem mojego nauczania, mojego stylu życia, celu, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości,
11 śladem moich prześladowań i cierpień, jakich doznałem w Antiochii, Ikonium i Listrze. Przeszedłem wiele, a ze wszystkiego Pan mnie wyprowadził.
12 Bo wszyscy, którzy chcą podobać się Chrystusowi, będą cierpieć prześladowania.
13 A grzesznicy i oszuści staną się jeszcze bardziej natarczywi, zwodząc innych i pogrążając siebie samych.
14 Ty jednak wytrwale trzymaj się tego, czego się nauczyłeś i w czym się upewniłeś. Wiesz bowiem, kto cię nauczył.
15 Bo już od dziecka poznawałeś Pismo Święte, dające mądrość do przyjęcia zbawienia przez zaufanie Chrystusowi.
16 Całe to Pismo zostało natchnione przez Boga, więc jest pomocne do nauczania prawdy, do karcenia, korygowania błędów i rozwijania prawego życia,
17 tak by oddany Bogu człowiek był w pełni przygotowany do służenia Mu, zdolny do wykonania każdego dobrego zadania.
© 2018 ERF Medien