Pomoc

Słowo Życia

Prośba o modlitwę

1 Przyjaciele, na koniec chcemy was prosić o modlitwę: o to, by słowo Pana szybko się rozszerzało i było przyjmowane – tak jak u was.
2 I o to, byśmy zostali ocaleni z rąk ludzi złych i przewrotnych – bo nie wszyscy ufają Panu.
3 On jest wierny – On was umocni i osłoni przed złem.
4 Ufamy, że z pomocą Pana postępujecie i będziecie postępować według tego, co wam tu nakazujemy.
5 Niech On umożliwi wam coraz głębsze poznawanie swojej cierpliwości i miłości.

Ostrzeżenie przed bezczynnością

6 Przyjaciele, nakazujemy wam teraz w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa: trzymajcie się z dala od każdego wierzącego, który żyje bezczynnie i niezgodnie ze wzorem, jaki wam zostawiliśmy.
7 Przecież dobrze wiecie, jaki macie brać z nas przykład: nie próżnowaliśmy, będąc u was,
8 ani u nikogo darmo nie jedliśmy chleba. Przeciwnie, dniem i nocą ciężko pracowaliśmy, by nie być dla nikogo ciężarem.
9 Choć mieliśmy prawo korzystać z waszych dóbr, chcieliśmy dać wam przykład do naśladowania.
10 Jeszcze podczas pobytu u was uczyliśmy was zasady: „Jeśli ktoś nie chce pracować, to niech też nie je”.
11 Słyszeliśmy bowiem, że niektórzy z was lenią się: nie pracują i przeszkadzają w pracy innym.
12 Do nich apelujemy w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i wzywamy, by zabrali się do spokojnej pracy i zarabiali na swoje utrzymanie.
13 A wy, przyjaciele, nie przestawajcie czynić dobrze.
14 Jeżeli ktoś nie będzie posłuszny naszym poleceniom z tego listu, zwróćcie na niego uwagę i trzymajcie się od niego z dala, by się zawstydził.
15 Nie traktujcie go jednak jak wroga, ale korygujcie jak brata.

Specjalne pozdrowienia

16 A nasz Pan, źródło pokoju, niech obdarza was swym pokojem we wszelkich okolicznościach. I niech pozostanie z wami wszystkimi.
17 A teraz ja, Paweł, własnoręcznie piszę wam słowa pozdrowienia, jak w każdym liście – na znak, że to rzeczywiście ode mnie.
18 Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarza was wszystkich swoją łaską.
© 2018 ERF Medien