Pomoc

Słowo Życia

Człowiek bezprawia

1 Przejdźmy teraz, drodzy przyjaciele, do sprawy powtórnego przyjścia Pana i naszego z Nim spotkania.
2 Prosimy was: nie ulegajcie jakimś nowinkom ani nie pozwólcie się niepokoić jakimiś wizjami, objawieniami czy rzekomo naszym listem na temat tego, jakoby dzień powrotu Pana już nastał.
3 Nie dajcie się nikomu oszukać. Dzień ten bowiem nie nadejdzie, zanim nie nastąpi wielkie odstępstwo od Boga i nie pojawi się człowiek bezprawia, przeznaczony na zagładę.
4 Będzie się on wynosił ponad wszystko i sprzeciwiał wszelkim bogom i przedmiotom kultu. I zasiądzie w świątyni Bożej, twierdząc, że to on jest Bogiem.
5 Nie pamiętacie, jak wam o tym mówiłem, będąc jeszcze z wami?
6 Dobrze wiecie, co go teraz powstrzymuje – aż do czasu jego pojawienia się.
7 Bo ukryte działanie bezprawia już jest widoczne. Na razie powstrzymuje je Ten, który w pewnym momencie usunie się ze sceny.
8 A wtedy pojawi się ów bezbożny, którego Pan zgładzi jednym tchnieniem ust i unicestwi swoją obecnością.
9 Pojawieniu się owego człowieka będą towarzyszyć potężne przejawy mocy szatana, fałszywe znaki i cuda
10 i cała pełnia nieprawości – po to, by omamić tych ludzi, którzy podążają na zagładę, bo nie uznali miłości i prawdy, dających zbawienie.
11 Dlatego Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu
12 i by zostali skazani – ci wszyscy, którzy nie zaufali prawdzie, ale czerpali przyjemność z grzechu.

Bądźcie niewzruszeni

13 My zaś zawsze dziękujemy Bogu za was, najdrożsi, tak ukochani przez Pana. Bo wybrał was jako jednych z pierwszych, którzy przyjęli zbawienie przez oczyszczające działanie Ducha Świętego i zaufanie prawdzie.
14 Przez nas oznajmił wam ewangelię i wezwał do udziału w chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
15 Dlatego, drodzy przyjaciele, bądźcie niewzruszeni i mocno trzymajcie się tego, czego was nauczaliśmy – zarówno osobiście, jak i w liście.
16 A sam Pan, Jezus Chrystus, i Bóg Ojciec, który nas ukochał i swą łaską zapewnił wieczną zachętę i nadzieję,
17 niech pociesza wasze serca i utwierdza w każdym dobrym czynie i słowie.
© 2018 ERF Medien