Pomoc

Słowo Życia

1 Myślę, że nie muszę wam wiele pisać o tej służbie niesienia pomocy wierzącym w Jerozolimie.
2 Wiem przecież, jak chętnie to robicie. Pochwaliłem się wierzącym z Macedonii, że bracia z prowincji Azja już od roku są do tego gotowi. A wasz zapał udzielił się wielu innym.
3 Wysłałem więc wspomnianych braci po to, by się upewnić, że jesteście gotowi przekazać pieniądze i że nie pomyliłem się, tak bardzo was chwaląc.
4 Bo byłoby nam wszystkim wstyd, gdyby bracia z Macedonii przybyli ze mną do was i stwierdzili, że nie jesteście gotowi.
5 Dlatego właśnie uznałem za potrzebne wcześniej ich posłać, by dopilnowali przygotowań, które tak wychwalałem, i by wasza ofiara nie była wymuszona chwilą.

Bóg miłuje chętnego dawcę

6 Bo kto skąpo sieje, skąpo zbiera. A kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał.
7 Niech więc każdy w sercu postanowi, ile chce dać – bez żalu i przymusu. Bóg bowiem ceni tego, który daje z radością.
8 I potrafi to hojnie wynagrodzić. Zapewni wam wszystko, czego potrzebujecie, byście byli bogaci we wszelkie dobre czyny.
9 Jak mówi Pismo: „Boży człowiek hojnie wspomógł biednych. Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki”.
10 Bóg, który daje rolnikowi ziarno, zapewnia też z niego chleb. On rozmnoży wasz zasiew i zapewni wzrost plonom waszej sprawiedliwości.
11 On wzbogaci was we wszelką prostotę ducha, wyzwalającą dzięki naszej służbie tyle wdzięczności dla Boga.
12 Bo służba ta nie tylko zaspokaja potrzeby świętych, ale wzbudza ogrom ich wdzięczności.
13 Doświadczając skutków tej służby, będą wielbić Boga za wasze oddanie ewangelii Chrystusa oraz za tak szczerą jedność z nimi i wszystkimi wierzącymi.
14 I będą modlić się za was żarliwie, widząc w was ogrom Bożej łaski.
15 Niech Bogu będą dzięki za Jego bezcenny dar.
© 2018 ERF Medien