Pomoc

Słowo Życia

Zachęta do hojności

1 Najdrożsi, chcemy wam teraz powiedzieć, jaką łaską obdarzył Bóg wspólnoty w Macedonii.
2 Chociaż tamtejsi wierzący mieli wiele kłopotów i trudności, ich ubóstwo, połączone z niezmierną radością dało niezwykłe bogactwo ich ofiarności.
3 Według swoich możliwości, a mogę zaświadczyć, że nawet jeszcze więcej, dobrowolnie
4 i chętnie dali na potrzeby świętych w Jerozolimie. Tak prosili o udział w tej niezwykłej okazji i służbie.
5 Ich postawa przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Bo przede wszystkim oddali siebie samych Panu i nam, by pełnić wolę Bożą.
6 Nakłoniliśmy więc Tytusa, który rozpoczął tę służbę, aby was odwiedził i pomógł ją dokończyć.
7 Macie ogromne bogactwo: tyle wiary i słowa Bożego, tyle zrozumienia i taki zapał, tyle miłości do nas. Bądźcie więc bogaci i w tę łaskę.
8 Nie nakazuję wam tego. Chciałbym jedynie zobaczyć działanie waszej miłości, widząc w tej sprawie gorliwość innych.
9 Wiecie bowiem, jak łaskawy jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Mając wszystkie bogactwa, stał się ubogi, aby wzbogacić was swoim ubóstwem.
10 Proponuję wam dokończenie tego dzieła. Będzie to korzystne i dla was, bo nie tylko coś w tej sprawie zrobiliście, ale już rok temu jako pierwsi chcieliście to robić.
11 Teraz macie okazję to dokończyć. Jak byliście pierwsi w chceniu, tak teraz macie okazję to chcenie zmaterializować.
12 Bo pragnienie dawania jest godne pochwały, jeśli się daje z tego, co się ma – a nie obiecuje bez pokrycia.
13 Nie o to chodzi, aby innym ulżyć w trudach, a samemu się z nimi borykać. Chodzi o to, by była równość.
14 Teraz wasza zasobność uzupełnia braki innych, a ich obfitość zaspokaja to, czego potrzebujecie – żeby była równość!
15 Pismo mówi o tym: „Kto zebrał wiele, nie miał za dużo, a temu, kto mało zebrał, nie zabrakło”.

Tytus posłany do Koryntu

16 Jestem Bogu wdzięczny, że wlał w serce Tytusa tę troskę o was.
17 Chętnie przystał na moją propozycję i z zapałem do was wyruszył.
18 Posłaliśmy z nim też innego brata, który we wszystkich kościołach słynie jako sługa ewangelii.
19 To jego oficjalnie wybrano, aby towarzyszył nam w tym dziele pomocy – ku chwale naszego Pana, dzieła płynącego wprost z naszych serc.
20 Chcemy dzięki temu wykluczyć wszelkie podejrzenia i uniknąć jakichkolwiek uchybień w czasie przewożenia tak dużego daru.
21 Zależy nam bowiem, by nie tylko Bóg widział naszą rzetelność w tej sprawie, ale i ludzie.
22 Posyłaliśmy do was jeszcze jednego brata, który wielokrotnie potwierdził swój zapał dla Pana. A teraz jeszcze chętniej wyruszył, bo nabrał tak ogromnego zaufania do was.
23 Zatem i Tytus jako mój partner i współpracownik, i nasi bracia wydelegowani przez kościoły – wszyscy oni służą na chwałę Chrystusa.
24 Okażcie więc im miłość i pokażcie wszystkim kościołom, że nie bez powodu jesteśmy z was tak dumni.
© 2018 ERF Medien