Pomoc

Słowo Życia

1 Jako współpracownicy Boga wzywamy was, byście nie marnowali Jego łaski.
2 On przecież powiedział w Piśmie: „We właściwej chwili cię usłyszałem, W dniu zbawienia ci pomogłem”. Właśnie teraz jest właściwa chwila; właśnie teraz jest dzień zbawienia.

Trudy Pawła

3 Nie dajemy nikomu powodu do zgorszenia, by nie rzucać nawet cienia podejrzeń na naszą służbę.
4 We wszystkim staramy się pokazywać, że jesteśmy sługami Boga: przez ogromną wytrwałość, w trudnościach, przeciwnościach i kłopotach,
5 w doznawanych chłostach, w więzieniu, podczas zamieszek, w utrudzeniu, w noce pozbawione snu, o pustym żołądku,
6 przez nieskazitelność, zrozumienie, wyrozumiałość, łagodność, żyjąc dzięki Duchowi Świętemu, przez szczerą miłość
7 i mówienie prawdy, żyjąc dzięki mocy Boga, używając sprawiedliwości jako broni do ataku i obrony.
8 Jesteśmy sługami Boga bez względu na to, czy nas chwalą czy ganią, czy nami gardzą czy okazują szacunek. Uznawani za kłamców, a jednak prawdomówni,
9 niby nieznani, a jednak cenieni. Ocieramy się o śmierć, a jednak żyjemy; okładani ze wszystkich stron, a jednak nadal żywi.
10 Doznajemy smutku, ale zawsze jesteśmy pełni radości; biedni, ale dający innym bogactwo. Nie posiadamy nic, a stać nas na wszystko!
11 Drodzy przyjaciele z Koryntu! Usta nasze są szczere, a serca szeroko dla was otwarte.
12 Nie brakuje w nich miejsca dla was, choć wasze serca są ciasne.
13 Mówię więc jak do własnych dzieci: Otwórzcie w miłości swoje serca.

Nie wiążcie się z niewierzącymi

14 Nie wiążcie swego życia z niewierzącymi. Bo co wspólnego ma sprawiedliwość z bezprawiem? Albo światło z ciemnością?
15 I jak może panować zgoda między Chrystusem i szatanem? Co wspólnego ma wierzący z niewierzącym?
16 Jaka może być jedność między świątynią Boga a bożkami? To my jesteśmy świątynią prawdziwego Boga. To o nas On powiedział: „Zamieszkam w nich i będę się pośród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem”.
17 Dlatego: „Odejdźcie od nich, oddzielcie się” – mówi Pan. „Nie dotykajcie tego, co nieczyste. Wtedy Ja was przyjmę.
18 Będę waszym Ojcem, a wy – moimi synami i córkami – mówi wszechwładny Pan”.
© 2018 ERF Medien