Pomoc

Słowo Życia

Skarby w glinianych naczyniach

1 Bóg w swym miłosierdziu powierzył nam służbę apostolską. Dlatego nie ulegamy złu
2 i odrzucamy wszelkie przewrotne metody. Nie manipulujemy nikim, a jednocześnie nie pozwalamy, by ktokolwiek kneblował słowo Boże. Otwarcie przedstawiamy prawdę i w obliczu Boga poddajemy się ocenie sumienia słuchających.
3 A jeśli nasza ewangelia jest niezrozumiała, to tylko dla tych, którzy idą na potępienie.
4 Ich umysły oślepił bóg tego świata – szatan – by nie dostrzegli światła ewangelii, ukazującego wspaniałość Chrystusa, który jest obrazem samego Boga.
5 Nie o sobie bowiem mówimy, ale o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jesteśmy waszymi sługami dla Niego.
6 Bo Bóg, który kiedyś rzekł: „Niech w ciemności zabłyśnie światło”, zajaśniał w naszych sercach i dał nam poznać blask Jego chwały, odbijającej się na twarzy Jezusa Chrystusa.

Kruche naczynia

7 Ten świetlisty skarb został umieszczony w nas, kruchych naczyniach, by nie było wątpliwości, że potężna moc pochodzi nie od nas, ale od Boga.
8 Wszędzie nękają nas przeciwności, ale im nie ulegamy. Czujemy się bezradni, ale nie bez wyjścia.
9 Polują na nas, ale nas nie dostają, powalają na ziemię, ale nie kładą na łopatkach.
10 Bez przerwy doznajemy tych samych cierpień, co Jezus, aby Jego życie było w nas widoczne.
11 Z powodu Jezusa ciągle narażamy własne życie – ale po to, by Jego życie było realne w naszych śmiertelnych ciałach.
12 Zatem my narażamy się na śmierć, ale wam przynosi to życie wieczne.
13 Mamy tę samą postawę do psalmista, który powiedział: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. My wierzymy i właśnie dlatego mówimy!
14 I dobrze wiemy, że ten sam Bóg, który ożywił Jezusa, także nas, razem z Nim, przywróci do życia i postawi przy was.
15 A wszystko to jest dla was, aby Jego łaska rozlewała się na wielu ludzi i wyzwalała ogrom wdzięczności, przynosząc Mu chwałę.
16 Dlatego nie zniechęcamy się. I chociaż nasza zewnętrzna powłoka niszczeje, to duchowe wnętrze z dnia na dzień się odnawia.
17 Takie kłopoty są bowiem niczym w porównaniu z wieczną chwałą, jaka nas czeka.
18 Nie wpatrujemy się więc w świat widzialny, ale w niewidzialny. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie!
© 2018 ERF Medien