Pomoc

Słowo Życia

1 Czy będziemy sami sobie udzielać referencji? Czy potrzebujemy jak inni listów – dla was lub od was?
2 To przecież wy jesteście naszym listem – wszystko macie wypisane w sercach i każdy to może przeczytać!
3 Bez wątpienia jesteście listem samego Chrystusa, napisanym – dzięki naszej służbie – nie atramentem, ale przez Ducha żyjącego Boga, wyrytym nie na kamiennych tablicach, jak Dekalog, lecz w żywych i bijących sercach.
4 Tak właśnie się wyraża nasza ufność, jaką dzięki Chrystusowi pokładamy w Bogu.
5 Nie uważamy, że sami z siebie jesteśmy w stanie czegoś dokonać – pokładamy ufność wyłącznie w Bogu!
6 To On uczynił nas sługami nowego przymierza – nie opartego na spisanym Prawie, ale na Duchu. Bo przykazania Prawa ostatecznie niosą śmierć, a Duch daje życie!

Chwała Nowego Przymierza

7 Dawna służba Prawa wyrytego na kamiennych tablicach prowadziła ostatecznie do śmierci. Mimo to rozpoczęła się w takiej chwale, że Izraelici nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza. Promieniała ona Bożą chwałą – choć tylko czasowo.
8 Jak więc wielka chwała towarzyszyć będzie służbie Ducha Świętego?
9 Bo jeśli służba prowadząca do potępienia była tak pełna chwały, to tym większa będzie chwała służby prowadzącej do uniewinnienia z grzechów!
10 Ta pierwsza blednie i niknie w porównaniu z drugą chwałą.
11 Jeśli przemijające Prawo miało taki blask, to jak cudowny będzie blask wiecznego przymierza!
12 Mając taką ufność i nadzieję, możemy prowadzić służbę z pełną swobodą i otwartością
13 – nie tak jak Mojżesz, który zasłaniał twarz, aby Izraelici nie patrzyli na jej przemijający blask.
14 Niestety ich umysły stały się twarde jak tablice. Po dziś dzień okrywa je zasłona i nie ustępuje w czasie czytania ksiąg Starego Przymierza, których nie rozumieją. Bo tylko dzięki Chrystusowi zasłona ta może być usunięta.
15 Po dziś dzień, gdy czytają pisma Mojżesza, ich niewzruszone serca za nią pozostają.
16 Ale gdy ktoś zwraca się do Pana, zasłona znika.
17 Pan jest bowiem duchem, a gdziekolwiek pojawia się Jego Duch, niesie ludziom wolność.
18 Tak więc my, chrześcijanie, z odsłoniętą twarzą odbijamy blask Pana i dzięki Jego Duchowi coraz bardziej się do Niego upodabniamy.
© 2018 ERF Medien