Pomoc

Słowo Życia

1 Postanowiłem sobie, że nie będę was przygnębiać kolejnymi przykrymi odwiedzinami.
2 Bo jeśli ja was zasmucę, to kto mnie pocieszy? Właśnie ten, którego zasmucę!
3 Dlatego właśnie o tym piszę, aby nie zasmucili mnie ci, którzy mają mi sprawić największą radość. Bo wiem, że moja radość jest waszą radością.
4 Z ogromnym bólem serca i ze łzami w oczach wam to piszę – nie po to, by sprawić wam przykrość, ale by pokazać, jak bardzo was kocham.

Zmiana w planach Pawła

5 Ten, kto był przyczyną całej przykrości, zasmucił nie tak bardzo mnie, co was.
6 Ale wystarczająca dla niego jest dezaprobata większości z was.
7 Teraz należałoby mu przebaczyć i dodać otuchy, by nie popadł w rozpacz.
8 Dlatego proszę, okażcie mu miłość.
9 Napisałem to, aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście mi posłuszni.
10 Jeśli komuś przebaczycie, i ja mu przebaczę. A jeśli już coś przebaczyłem, to tylko ze względu na Chrystusa i dla waszego dobra
11 – byśmy nie padli ofiarą działań szatana, którego zamiary są nam dobrze znane.

Słudzy Nowego Przymierza

12 Gdy dotarłem do Troady, Pan otworzył przede mną wspaniałe możliwości głoszenia ewangelii.
13 Nie miałem jednak w sercu pokoju, bo nie spotkałem mojego drogiego Tytusa. Dlatego pożegnałem się we wszystkimi i udałem się do Macedonii.
14 Bogu niech jednak będą dzięki! Przez Chrystusa prowadzi nas w triumfalnym orszaku i wszędzie roznosi dzięki nam cudowną woń Jego poznania.
15 Bo jesteśmy cudowną wonią Chrystusa na chwałę Boga – zarówno dla przyjmujących zbawienie, jak i dla tych, którzy zmierzają na potępienie.
16 Dla tych drugich jest to zapach śmiertelny; dla pierwszych – życiodajna woń. Ale kto sprosta takiemu zadaniu?
17 My nie jesteśmy podobni do tych, którzy głoszą ewangelię dla pieniędzy – a wielu jest takich. Robimy to szczerze, z autorytetem Chrystusa, posłani przez Boga, który na nas patrzy.
© 2018 ERF Medien