Pomoc

Słowo Życia

Ostatnie ostrzeżenia

1 Wybieram się do was już po raz trzeci. Wszystko się rozstrzygnie dzięki świadkom: dwóm lub trzem – jak mówi Pismo.
2 Będąc u was ostatnio, ostrzegałem tych, którzy grzeszą. Teraz ponownie ich ostrzegam, a także wszystkich innych: tym razem nie będę łagodny.
3 Domagacie się, żeby Chrystus przemówił przeze mnie. A On nie jest wobec was bezradny – On mieszka w was z całą swoją mocą.
4 Jako słaby człowiek umarł na krzyżu, ale teraz żyje dzięki mocy Bożej. My również doświadczamy Jego słabości, ale dzięki mocy Boga będziemy razem z Nim żyć dla was.

Sprawdzajcie samych siebie

5 Sprawdzajcie więc samych siebie, czy wasza wiara jest autentyczna. Czy nie stwierdzacie, że sam Jezus Chrystus w was jest? No chyba że tylko pozornie wierzyliście.
6 Mam jednak nadzieję, że nas uznacie za sprawdzonych, należących do Pana.
7 Błagamy też Boga, byście nie mieli nic wspólnego z żadnym złem. Nie chcemy uwypuklać siły naszej wiary. Chcemy, byście tak wspaniale postępowali, że będziemy przy was jak słabeusze.
8 Bo wszystko robimy dla prawdy – nic przeciwko niej.
9 I cieszymy się ogromnie, gdy jesteście mocni – choć sami już nie mamy sił. I modlimy się o waszą dojrzałość duchową.
10 Piszę o tym teraz w nadziei, że gdy do was przybędę, nie będę musiał swojej władzy wykorzystywać do karcenia was. Otrzymałem ją bowiem od Pana, by innych budować, nie rujnować.

Końcowe pozdrowienia

11 Najmilsi, to już kilka ostatnich słów: Radujcie się, dojrzewajcie duchowo, zachęcajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w zgodzie. Niech Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
12 Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Wszyscy tutejsi święci przesyłają wam pozdrowienia.
13 Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech pozostaną z wami wszystkimi.
© 2018 ERF Medien