Pomoc

Słowo Życia

1 Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wszystkich, którzy jak my wierzą dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela.

Zapewnienie i powołaniu i wybraniu

2 Niech łaska i pokój obfitują wśród was przez poznanie Boga i naszego Pana, Jezusa.
3 Boża moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności, gdy poznaliśmy Tego, który nas powołał ku swojej chwale i doskonałości.
4 To On spełnił na nas swe bezcenne i wspaniałe obietnice, dzięki którym wyrwaliście się z pełnego pożądań, zepsutego świata i staliście się uczestnikami Bożej natury.
5 Właśnie dlatego z całą gorliwością uzupełnijcie swą wiarę cnotą, duchowym poznaniem,
6 opanowaniem, wytrwałością, pobożnością
7 oraz miłością braterską, a tą ostatnią – miłością Bożą.
8 Jeśli bowiem cechy te będziecie obficie przejawiać, nie pozostaniecie bierni i bezowocni w poznawaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
9 Kto bowiem nie przejawia tych cech, jest w rzeczywistości ślepy i ograniczony – zapomniał o przebaczeniu swoich grzechów.
10 Dlatego, moi drodzy, jeszcze gorliwiej umacniajcie wasze powołanie i wybranie przez Boga, bo wtedy nigdy się nie potkniecie.
11 A bramy wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, będą dla was szeroko otwarte.

Proroctwo Pisma

12 Dlatego też będę wam o tym przypominać, choć znacie już Bożą prawdę i jesteście w niej utwierdzeni.
13 Uważam to za słuszne i będę was tak zachęcać, póki jeszcze żyję.
14 Wiem bowiem – objawił mi to nasz Pan, Jezus Chrystus – że wkrótce opuszczę ten świat.
15 Zależy mi więc, byście i po mojej śmierci o tym pamiętali.
16 Bo gdy mówiliśmy wam o mocy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i o Jego przyjściu, nie zmyślaliśmy bajek – byliśmy naocznymi świadkami Jego wielkości.
17 Otrzymał On bowiem chwałę i cześć od Boga Ojca, gdy we wspaniałej chwale rozległ się głos: „To jest mój ukochany Syn, którego sobie upodobałem”.
18 Ten właśnie głos z nieba usłyszeliśmy, będąc razem z Nim na świętej górze.
19 Ale mamy jeszcze mocniejsze, prorockie słowo i mądrze zrobicie, zwracając się ku niemu jak ku lampie w ciemnościach, zanim nie nadejdzie dzień i nie zaświta w waszych sercach Gwiazda Poranna.
20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadnego proroctwa Pisma nie można po swojemu interpretować.
21 Bo nigdy nie przychodziło ono z ludzkiej inicjatywy, ale z natchnienia Ducha Świętego przemawiali prorocy w imieniu Boga.
© 2019 ERF Medien