Pomoc

Słowo Życia

1 Wierzący niewolnicy powinni z całym szacunkiem odnosić się do swoich panów, by nie dawać powodu do wyśmiewania imienia Boga i Jego nauki.
2 Jeśli mają wierzących panów, nie znaczy to, że mogą ich lekceważyć. Przeciwnie, niech jeszcze sumienniej dla nich pracują, bo pomagają umiłowanym przez Boga braciom. Właśnie o tych sprawach nauczaj i do tego zachęcaj.

Miłość do pieniędzy

3 A jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowej nauki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, fundamentu pobożnego życia,
4 to jest zarozumiały i pełen ignorancji. Ma obsesję na punkcie dociekania i łapania za słowa. A z tego wynikają jedynie zawiść, kłótnie, rzucanie wyzwisk i złośliwych podejrzeń.
5 Ci kłótliwcy wypaczyli sobie umysł i znieczulili się na prawdę. Uważają, że na pobożności można nieźle zarobić.
6 Ale prawdziwe bogactwo to pobożność, która zadowala się tym, co już posiada.
7 Nic przecież nie przynieśliśmy ze sobą na świat i nic stąd zabrać nie możemy.
8 Bądźmy więc zadowoleni, jeśli mamy co jeść i w co się ubrać.
9 Natomiast ci, którzy marzą o bogactwie, narażają się na pokusy, pułapki i wiele innych zgubnych zachcianek. One to potrafią zrujnować całe ludzkie życie.
10 Bo zafascynowanie pieniędzmi jest korzeniem wszelkiego rodzaju złych postępków. To dla pieniędzy niektórzy odwrócili się nawet od Boga i przysporzyli sobie wielu udręk.

Wezwanie Pawła do Tymoteusza

11 A ty, mój Tymoteuszu, mężu Boży, uciekaj przed całym tym złem. Podążaj natomiast za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością.
12 Dzielnie walcz za Bożą sprawę. Mocno trzymaj się wiecznego życia, do którego powołał cię Bóg i o którym złożyłeś tak przekonujące wyznanie w obecności wielu świadków.
13 W obliczu Boga, dawcy życia, i Chrystusa Jezusa, który odważnie złożył świadectwo przed Poncjuszem Piłatem, wzywam cię,
14 abyś bez żadnych zastrzeżeń spełniał wszystko, co ci nakazałem – aż do powrotu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
15 We właściwym czasie objawi to błogosławiony i wszechmogący Bóg, Król królów i Pan panów,
16 jedyny nieśmiertelny sam z siebie, żyjący w olśniewającej światłości, którego żaden człowiek nie może zobaczyć. Jemu należy się cześć i majestat na wieki. Amen.
17 Ludziom zamożnym tu, na ziemi, przypominaj, by się nie pysznili. Niech nie pokładają ufności w bogactwie, które jest tak niepewne, ale w Bogu, który wszystko daje nam obficie, byśmy byli zadowoleni.
18 Niech wydają pieniądze na dobre cele i gromadzą bogactwo dobrych czynów. Niech pomagają potrzebującym, chętnie dzielą się z innymi
19 i zgromadzą prawdziwy skarb w niebie – jedyną pewną lokatę na całą wieczność! W ten sposób będą rzeczywiście mocno się trzymać prawdziwego życia.
20 Mój Tymoteuszu, strzeż pilnie tego, co ci Bóg powierzył. Unikaj jałowych sporów i bezprzedmiotowych dyskusji, sprzecznych twierdzeń i fałszywej wiedzy.
21 Niektórzy właśnie z ich powodu rozminęli się z wiarą. Niech pozostanie z tobą łaska Boża.
© 2018 ERF Medien