Pomoc

Słowo Życia

Wskazówki dotyczące spotkań

1 Przede wszystkim wzywam do tego, by prosić, błagać, wstawiać się i dziękować Bogu za wszystkich ludzi
2 – również za rządzących i wszystkich sprawujących władzę, byśmy mogli żyć w cichości i spokoju, z godnością i pobożnością.
3 Takie postępowanie jest dobre i podoba się Bogu, naszemu Zbawicielowi,
4 który pragnie zbawić i doprowadzić do prawdy wszystkich ludzi.
5 Istnieje bowiem tylko jeden Bóg i jeden pośrednik między Nim a ludźmi: człowiek – Jezus Chrystus.
6 To On złożył siebie jako okup za wszystkich ludzi. I we właściwym czasie prawda ta została oznajmiona światu.
7 A ja zostałem wybrany na jej głosiciela i apostoła – prawdę mówię, nie kłamię – na tego, który naucza pogan wiary i prawdy.
8 Chcę zatem, by na spotkaniach mężczyźni modlili się, wznosząc ku Bogu ręce czyste, niesplamione gniewem i sporem.
9 Kobiety zaś niech się ubierają skromnie – odpowiednio i rozsądnie, niech nie zwracająca na siebie uwagi fryzurą, biżuterią czy modnymi strojami,
10 ale jak przystoi pobożnym kobietom, niech się zdobią dobrymi uczynkami.
11 Niech na spotkaniach słuchają i uczą się z cichością i poddaniem.
12 Nie zgadzam się, by nauczały i rządziły swymi mężami, ale zalecam im postawę cichości.
13 Bo to Adam został stworzony jako pierwszy, nie Ewa.
14 I nie on został zwiedziony, lecz zwiedziona Ewa pierwsza zgrzeszyła.
15 Kobiety dostąpią jednak wybawienia w czasie rodzenia dzieci, jeśli będą trwały w wierze, miłości i świętości i postępowały z rozsądkiem.
© 2018 ERF Medien