Pomoc

Słowo Życia

1 Najdrożsi, nie muszę wam pisać na temat daty i momentu tych wydarzeń.
2 Doskonale to wiecie, że dzień powrotu Pana nadejdzie nagle – jak złodziej w nocy.
3 Gdy wszędzie będą mówić: „Mamy pokój, mamy bezpieczeństwo”, wtedy niespodzianie spadnie na nich zagłada – jak bóle na rodzącą kobietę. I nie uciekną przed tym.
4 Ale wy, przyjaciele, nie żyjecie w ciemnościach, by ten dzień was zaskoczył jak złodziej.
5 Wy wszyscy jesteście dziećmi światłości i dnia. Nie należymy do nocy i ciemności.
6 Nie śpijmy więc jak inni, ale bądźmy czujni i trzeźwi.
7 Bo właśnie w nocy jedni śpią, a inni się upijają.
8 My, żyjący w światłości, bądźmy trzeźwi. Niech wiara i miłość będą naszym pancerzem, a nadzieja, jaką daje zbawienie – naszym hełmem.
9 Bóg bowiem nie przeznaczył nas do tego, byśmy doświadczyli Jego gniewu, ale byśmy zostali uratowani przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
10 On za nas umarł, byśmy wszyscy razem z Nim żyli – i ci, którzy czuwają, i ci, którzy już zmarli.
11 Właśnie dlatego zachęcajcie się nawzajem i wspierajcie – co z resztą już czynicie.

Końcowe polecenia

12 Najdrożsi, prosimy, szanujcie swoich duchowych przywódców, którzy dla was się trudzą i korygują was.
13 Z powodu ich pracy darzcie ich najwyższym szacunkiem i miłością. A między sobą zachowujcie pokój.
14 Przyjaciele, zachęcamy was, byście korygowali zachowanie leniwych, pocieszali zniechęconych, pomagali słabym, a dla wszystkich byli cierpliwi.
15 Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Przeciwnie, starajcie się zawsze czynić dobrze – sobie nawzajem i wszystkim ludziom.
16 Zawsze bądźcie radośni,
17 nieustannie się módlcie,
18 a w każdej sytuacji bądźcie wdzięczni – bo tego oczekuje Bóg od was, należących do Chrystusa Jezusa.
19 Nie gaście płomiennego działania Ducha Świętego,
20 nie lekceważcie Bożych proroctw.
21 Wszystko sprawdzajcie, a to, co się okaże wartościowe – zachowujcie.
22 Strońcie od wszelkiego rodzaju zła.
23 Niech sam Bóg, dawca pokoju, całkowicie was oczyści, tak by wasz duch, dusza i ciało pozostały absolutnie bez zarzutu aż do dnia przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
24 On jest wierny: powołał was, więc dokona tego.
25 Najdrożsi, módlcie się za nas.
26 Pozdrówcie od nas serdecznie wszystkich braci pocałunkiem świętym.
27 I zobowiązuję was w imieniu Pana do odczytania im tego listu.
28 Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, umacnia was.
© 2018 ERF Medien