Pomoc

Słowo Życia

Życie, by podobać się Bogu

1 Przyjaciele, ze względu na Jezusa, naszego Pana, raz jeszcze gorąco was zachęcamy: bądźcie doskonalsi w codziennym życiu i podobaniu się Bogu. Wiemy, że już to robicie, bo nauczyliście się tego od nas.
2 Znacie przecież polecenia, które wam przekazaliśmy od samego Jezusa.
3 A wolą samego Boga jest wasze uświęcenie. On chce, byście unikali niemoralności seksualnej,
4 by każdy dbał o świętość swego ciała i szanował je,
5 a nie oddawał się pożądaniu, jak poganie, którzy nie przejmują się Bogiem.
6 On chce, byście w tych sprawach nawzajem się nie oszukiwali ani nie wykorzystywali. Bo Pan będzie surowo karcił za to wszystko, co już wam wyraźnie powtarzaliśmy.
7 Bóg bowiem nie powołał nas do zepsucia moralnego, ale do świętości.
8 Kto to lekceważy, lekceważy nie jakiegoś człowieka, ale samego Boga, który dał wam Ducha Świętego.
9 Myślę, że nie ma potrzeby pisać wam o tym, co znaczy braterska miłość. Bo sam Bóg uczy was, jak się nawzajem kochać.
10 Wy okazujecie miłość wszystkim wierzącym wokół – w całej Macedonii. A zachęcamy was, przyjaciele, byście byli w tym jeszcze doskonalsi.
11 Niech waszą ambicją będzie żyć w cichości, wypełniać obowiązki i pracować na swoje utrzymanie – tak jak wam to nakazywaliśmy.
12 Dzięki temu będziecie postępować właściwie wobec niewierzących i nie będziecie zależni od czyjejś pomocy materialnej.

Przyjście Pana

13 Przyjaciele, chcemy teraz rozwiać waszą niewiedzę na temat tego, co się dzieje z ludźmi wierzącymi po śmierci, byście nie rozpaczali jak ci, którzy nie mają nadziei.
14 Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to możemy być pewni, że Bóg razem z powracającym Jezusem przyprowadzi tych, którzy zmarli jako wierzący.
15 Posłuchajcie więc słów samego Pana: my, którzy na ziemi doczekamy Jego przyjścia, nie spotkamy Go szybciej niż ci, którzy już umarli.
16 Pan zstąpi z niebios na specjalne wezwanie, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej. I najpierw ożyją zmarli wierzący,
17 a wtedy my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem. I już na zawsze z Nim pozostaniemy.
18 Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością.
© 2018 ERF Medien