Pomoc

Słowo Życia

Miłe wieści przekazane przez Tymoteusza

1 Nie mogliśmy już dłużej znosić tej rozłąki, dlatego postanowiliśmy sami zostać jeszcze w Atenach,
2 a do was wysłać Tymoteusza, naszego przyjaciela i Bożego współpracownika w głoszeniu ewangelii Jezusa. On umocni waszą wiarę i doda wam otuchy,
3 byście pomimo trudów nie zwątpili. Dobrze przecież wiecie, że takie jest nasze zadanie.
4 Jeszcze będąc u was, przestrzegaliśmy, że doświadczymy prześladowań. I, jak wiecie, tak się stało.
5 Również z powodu niepewności posłałem do was Tymoteusza, by sprawdzić, czy nadal ufacie Jezusowi, czy kusiciel was nie omamił i czy nasz trud nie poszedł na marne.

Zachęcające wieści od Tymoteusza

6 Właśnie niedawno Tymoteusz powrócił i przyniósł nam dobre wieści o waszej ufności i miłość, że zawsze nas dobrze wspominacie i tak samo pragniecie nas zobaczyć.
7 Przyjaciele, wasza wiara ogromnie nas pocieszyła w chwili, gdy doznawaliśmy wielu utrapień i smutków.
8 Odżyliśmy, słysząc, że trwacie przy Panu!
9 Jak mamy wyrazić Bogu wdzięczność za was? Za tę ogromną radość, jakiej doznajemy dzięki wam, gdy przed Nim stajemy?
10 Dniem i nocą żarliwie modlimy się o to, by was zobaczyć i uzupełnić to, czego jeszcze brakuje waszemu zaufaniu do Jezusa.
11 Niech więc Bóg, nasz Ojciec, i Jezus, nasz Pan, pomoże nam do was dotrzeć.
12 A was niech napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich innych, taką, jaką my was kochamy.
13 W ten sposób wasze serca na trwałe staną się czyste i święte w oczach Boga, naszego Ojca – w dniu, gdy Jezus, nasz Pan, powróci na ziemię razem ze wszystkimi swymi świętymi.
© 2018 ERF Medien