Pomoc

Słowo Życia

Sądzenie się wierzących

1 Czemu dopuszczacie, aby ktoś, oskarżając innego chrześcijanina, odwoływał się do sądu pogańskiego, zamiast przyjść do świętych braci?
2 Czy nie wiecie, że kiedyś my, chrześcijanie, będziemy sądzić ten świat? Skoro będziecie to robić, to nie możecie rozstrzygać spraw drobniejszych?
3 Przecież będziemy osądzać aniołów w niebie, a co dopiero zwykłe sprawy!
4 Po co więc chodzicie z takimi sprawami do sędziów, którzy przecież nie są wierzący?
5 Jak widzicie, próbuję was zawstydzić. Czy wśród was nie ma nikogo na tyle mądrego, żeby mógł rozstrzygnąć spór?
6 Dlaczego jeden chrześcijanin wytacza sprawę drugiemu i to wobec niewierzących?
7 Już samo procesowanie się z braćmi jest uwłaczające. Dlaczego raczej nie chcecie doznać niesprawiedliwości i krzywdy?
8 Ale to wasze musi być na wierzchu i wy wyrządzacie krzywdę – i to innym wierzącym!
9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie otrzymają w udziale królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, cudzołożnicy, prostytutki, homoseksualiści,
10 złodzieje, chciwi, pijacy, bluźniercy, ani bandyci – nie znajdą się w królestwie Bożym.
11 A wy tacy właśnie byliście! Ale wasze grzechy zostały zmyte, zostaliście oddani Bogu i uniewinnieni dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, i Duchowi naszego Boga.

Niemoralność seksualna

12 Wprawdzie wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi pożytek. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam się zniewolić.
13 Istnieje jedzenie i jest żołądek, do którego ono trafia. Ale Bóg i tak to kiedyś unicestwi. Natomiast ciało nie zostało przeznaczone do uprawiania nierządu, ale należy do Pana – a Pan troszczy się o ciało.
14 Bóg swą mocą wskrzesi po śmierci nasze ciała – tak jak wskrzesił naszego Pana.
15 Zapominacie, że wasze ciała są cząstką ciała Chrystusa? Czyż wezmę taką cząstkę i będę ją łączył z prostytutką? Przenigdy!
16 Zapominacie, że ten, kto łączy się z prostytutką staję się z nią jednym ciałem? Przecież Pismo mówi wyraźnie: „Ci dwoje stają się jednym ciałem”.
17 Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jedno dzięki Duchowi.
18 Unikajcie niemoralności seksualnej jak ognia! Każdy popełniony grzech ostatecznie zostaje poza naszym ciałem. Natomiast grzech seksualny godzi w nasze ciało.
19 Czy jeszcze nie pojęliście, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, danego wam przez Boga, i już nie należycie do samych siebie?
20 Za wysoką cenę zostaliście wykupieni! Niech więc wasze ciała przynoszą chwałę Bogu!
© 2017 ERF Medien