Pomoc

Słowo Życia

O podziałach w kościele

1 Drodzy przyjaciele, gdy u was byłem, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowo dojrzałych. Traktowałem was jak myślących tylko po ludzku, bo byliście niemowlętami w Chrystusie.
2 Karmiłem was mlekiem, nie czymś konkretnym, bo jeszcze nie byliście na to gotowi. Z resztą nadal nie jesteście!
3 Ciągle żyjecie tylko po ludzku! Skoro się kłócicie i zazdrościcie sobie, to czy nie zachowujecie się tylko po ludzku, jak niewierzący?
4 Czy dowodem na to nie są wasze słowa: „Ja należę do Pawła” i „A ja do Apollosa”?
5 Kimże jesteśmy ja i Apollos, żeby się o nas kłócić? Tylko sługami Pana, którym powierzył zadanie.
6 Ja siałem, Apollos podlewał, ale to Bóg sprawił duchowy wzrost.
7 Tak naprawdę to ani siejący, ani podlewający nie jest ważny – tylko Bóg, który powoduje wzrost.
8 A słudzy Pana – czy sieją, czy podlewają – pracują razem i każdy otrzyma nagrodę za swoją pracę.
9 Bo my jesteśmy współpracownikami Boga, a wy – Bożą uprawą i Bożą budowlą.
10 Dzięki łaskawości Boga jak doświadczony inżynier położyłem fundament, na którym kolejny fachowiec wznosi budowlę. Każdy jednak niech buduje uważnie,
11 bo nie można już położyć innego fundamentu – a jest nim Jezus Chrystus!
12 Jak kto na nim buduje – używając złota, srebra i szlachetnych kamieni czy patyków, słomy i siana –
13 okaże się w dniu sądu. Ogień tego dokona. Bo dzieło każdego przejdzie próbę ognia.
14 Czyja budowla przetrwa, ten otrzyma nagrodę.
15 Jeśli czyjaś spłonie, ten poniesie stratę. Sam wprawdzie ocaleje, ale przejdzie trudną dla niego próbę ognia.
16 Czy nie wiecie, że wszyscy razem stanowicie świątynię Boga i że mieszka w was Duch Boży?
17 Bóg zniszczy każdego, kto bezcześci i niszczy Jego świątynię. Jest ona święta – i to wy nią jesteście.
18 Przestańcie się więc łudzić. Jeśli ktoś uważa, że błyszczy swoją ludzką mądrością, niech lepiej stanie się głupcem, aby nabrać mądrości prawdziwej.
19 Mądrość tego świata jest bowiem dla Boga głupstwem – jak o tym czytamy: „Złapał mądrych w pułapkę własnej mądrości”
20 oraz: „Pan dobrze zna myśli mądrych i wie, że są jałowe”.
21 Nie szczyćcie się więc ludźmi. Bo wszystko należy do was:
22 Paweł, Apollos, Piotr i cały świat, nawet życie i śmierć, przeszłość i przyszłość. Wszystko jest wasze,
23 wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus – do Boga.
© 2018 ERF Medien