Pomoc

Słowo Życia

1 Moi drodzy, ja także, gdy do was przybyłem i głosiłem tajemnicę Bożą, nie błyszczałem słowem i mądrością.
2 Postanowiłem bowiem mówić tylko o Jezusie Chrystusie i Jego śmierci na krzyżu.
3 Stanąłem przed wami pełen słabości – nieśmiały i drżący.
4 Moje nauczanie nie miało cech wzniosłej mądrości, ale było pełne Ducha i mocy Boga
5 – aby wasza wiara opierała się właśnie na Jego mocy, a nie na ludzkiej mądrości.

Mądrość od Ducha

6 A jednak głosimy mądrość – wśród doskonałych. Nie jest to mądrość tego świata ani jego marnych przywódców.
7 Głosimy tajemną mądrość samego Boga, od wieków ukrytą ze względu na nas.
8 Żaden z przywódców tego świata jej nie pojął, bo gdyby tak było, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
9 Jak to ujmuje Pismo: „Żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało ani żadne ludzkie serce nie pojęło, co takiego Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają”.
10 Ale nam Bóg to objawił przez swego Ducha! On bowiem przenika wszystko i zna najgłębsze Boże tajemnice.
11 Kto z ludzi wie, co kryje się w człowieku, jeśli nie on sam – jego duch. Podobnie nikt, poza Duchem Bożym, nie może wniknąć w Boga.
12 Ale my nie przyjęliśmy ducha tego świata. Otrzymaliśmy od Boga Jego Ducha, by pojąć to wszystko, czym nas obdarował.
13 I mówimy o tym nie w błyskotliwych słowach ludzkiej mądrości, ale słowami pochodzącymi od Ducha Świętego – by sprawy duchowe wyrażać w duchowy sposób.
14 Człowiek niewierzący (naturalny) nie ogarnia myśli pochodzących od Ducha Bożego. Są dla niego głupie i nie jest w stanie ich pojąć, bo tylko dzięki Duchowi można to zrobić.
15 Człowiek duchowy rozumie to wszystko, ale inni go nie rozumieją.
16 Jak mówi Pismo: „Kto poznał myśli Pana, kto Mu doradza?” Ale my znamy zamiary Chrystusa!
© 2017 ERF Medien