Pomoc

Słowo Życia

Zmartwychwstanie Chrystusa

1 Przypomnę wam teraz, bracia, ewangelię: tę, którą wam obwieściłem, którą przyjęliście, na której zaczęliście budować
2 i która daje wam zbawienie – o ile wierzycie tak, jak to wam głosiłem. No chyba że na próżno uwierzyliście.
3 Na samym początku przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy – zgodnie z zapowiedziami Pisma,
4 że został pogrzebany, że trzeciego dnia zmartwychwstał – zgodnie z Pismem,
5 i że ukazał się Kefasowi (Piotrowi), a następnie pozostałym Dwunastu.
6 Później widziało Go równocześnie pięciuset wierzących, z których większość jeszcze żyje – niektórzy jednak już zmarli.
7 Potem Jezus ukazał się Jakubowi i wszystkim innym apostołom.
8 Na samym końcu, jakby najmniej godnemu, ukazał się mi.
9 Jestem bowiem najmniejszym z apostołów, nie powinienem nawet nosić tego miana, gdyż prześladowałem kościół Boga.
10 Tylko dzięki Jego łasce jestem tym, kim jestem – a nie okazała się ona bezowocna. Trudziłem się o wiele bardziej niż inni – oczywiście nie ja sam, tylko Bóg swą łaską we mnie.
11 Zresztą czy ja, czy inni, i tak głosimy tę ewangelię i w nią uwierzyliście.

Zmartwychwstanie zmarłych

12 Skoro więc głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, to dlaczego niektórzy z was twierdzą, że zmartwychwstania w ogóle nie ma?
13 Bo jeśli go nie ma, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
14 A jeśli On nie zmartwychwstał, to bezsensowne jest nasze głoszenie – i wasza wiara też.
15 W takiej sytuacji okazujemy się fałszywymi świadkami, bo twierdzimy, że Bóg ożywił z martwych Chrystusa. A nie mógł tego zrobić, skoro umarli nie zmartwychwstają.
16 Jeśli umarli nie zmartwychwstają, Chrystus też nie zmartwychwstał.
17 A jeśli On nie ożył, na próżno Mu zaufaliście i nadal macie problem ze swoimi grzechami.
18 Tak samo ci wierzący, którzy już zmarli, poszli na potępienie.
19 A jeżeli nasza nadzieja w Chrystusie dotyczy tylko tego ziemskiego życia, to jesteśmy najbardziej godni pożałowania ze wszystkich ludzi.
20 Lecz Chrystus naprawdę zmartwychwstał – jako pierwszy z umarłych.
21 Śmierć przyszła z powodu człowieka. Dzięki człowiekowi przyszło więc zmartwychwstanie.
22 Bo jak z powodu Adama wszyscy umierają, tak dzięki Chrystusowi wszyscy zmartwychwstaną.
23 Ale każdy we właściwym czasie: najpierw Chrystus, potem ci wszyscy, którzy do Niego należą, ożyją, gdy On powróci.
24 Wtedy nastąpi koniec – gdy przekaże On królestwo Bogu Ojcu, a wszelkie władze i potęgi przestaną istnieć.
25 Chrystus ma bowiem panować, aż złoży u swych stóp swoich nieprzyjaciół.
26 A ostatnim pokonanym wrogiem będzie śmierć.
27 Bóg wszystko poddał władzy Chrystusa – oczywiście wszystko oprócz siebie samego, bo to On poddał Mu wszystko.
28 A gdy już wszystko padnie u Jego stóp, wtedy On, Syn Boży, przekaże władzę Ojcu, który Mu wszystko dał we władanie, aby odtąd Bóg panował nad wszystkim i we wszystkich.
29 Co więc robią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli umarli w ogóle nie powstaną do życia, to jaki jest w tym sens?
30 Po co my ciągle narażamy własne życie?
31 Bo codziennie narażam się na śmierć, najdrożsi – moja dumo dzięki Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu!
32 Po co jak niewolnik na arenie walczyłem z ludzkimi „dzikimi bestiami” w Efezie? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to: „Jedzmy i pijmy, bo jutro czeka nas śmierć!”
33 Nie dajcie się zwieść! „Złe towarzystwo psuje dobre zachowanie”.
34 Opamiętajcie się i przestańcie grzeszyć! Bo niektórzy z was są ignorantami w poznaniu Boga! Mówię to, aby was zawstydzić.

Zmartwychwstanie ciała

35 Ktoś może jednak zapytać: „Jak umarli zmartwychwstaną? W jakich ciałach?”
36 Niemądry człowieku! Przecież to, co siejesz, nie wyrośnie, dopóki ziarno samo nie zginie.
37 Nie siejesz tego, co ma wyrosnąć, ale ziarno tej rośliny, na przykład pszenicy lub czegoś innego.
38 A Bóg daje mu nową postać, taką, jaką ustalił – każdemu rodzajowi ziarna inną.
39 Nie wszystkie istoty mają takie same ciała. Inne ciała mają ludzie, inne zwierzęta, inne ptaki, a jeszcze inne ryby.
40 Są ciała niebiańskie i ciała ziemskie – każde z nich ma inne piękno.
41 Słońce ma własny blask, inny blask ma księżyc, a jeszcze inny gwiazdy. A i gwiazdy różnią się swym blaskiem.
42 Podobnie jest ze zmartwychwstaniem. Zasiewane jest ciało doczesne, a zmartwychwstaje ciało nieśmiertelne.
43 Zasiewane jest ciało sprawiające wiele kłopotów, słabe i tylko materialne,
44 a zmartwychwstanie ciało wspaniałe, pełne mocy, duchowe! Bo istnieje ciało materialne i duchowe.
45 Jak mówi Pismo: „Stał się pierwszy człowiek, Adam, istotą żyjącą”. Ale ostatni Adam jest duchem ożywiającym.
46 Nie otrzymujemy najpierw ciała duchowego, ale materialne – duchowe dostajemy później.
47 Pierwszy człowiek powstał z ziemi, z materii. Natomiast drugi Adam przyszedł z niebios.
48 Jaki był pierwszy – materialny – tacy i wszyscy – materialni. A jaki jest ten drugi – niebiański – tacy będą i wierzący w Niego – niebiańscy.
49 I jak jesteśmy podobni do materialnego Adama, tak będziemy podobni do niebiańskiego Chrystusa.
50 Zapewniam was, bracia: ciało z krwi i kości nie może wejść do królestwa Bożego – bo nic doczesnego nie ma udziału w wieczności.
51 Ale chcę wam zdradzić wielką tajemnicę: nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy otrzymamy nowe ciała.
52 Stanie się to w jednej chwili, w mgnieniu oka, przy dźwięku ostatniej trąby. A gdy ona zabrzmi, zmarli ożyją w nieśmiertelnych ciałach, a my, żywi, otrzymamy nowe ciała.
53 Bo doczesność musi odziać się w wieczność, a to, co śmiertelne – w nieśmiertelność.
54 A gdy doczesność i śmiertelność staną się wiecznością i nieśmiertelnością, spełnią się słowa Pisma: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
55 Śmierci, gdzież twój triumf? Gdzie twe żądło?”
56 Bo żądłem śmierci jest grzech, a jego siłą jest Prawo.
57 Jakże wdzięczni jesteśmy Bogu! To On przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, pozwala nam odnosić zwycięstwo.
58 Zatem, moi najdrożsi i umiłowani, bądźcie ugruntowani i niezłomni, nieustannie oddani pracy dla Pana. I pamiętajcie, że wasz trud w oczach Pana nigdy nie jest na próżno.
© 2018 ERF Medien