Pomoc

Słowo Życia

Miłość

1 Gdybym mówił językami ludzi, a nawet aniołów, a nie miałbym w sobie miłości, to nie różniłbym się od dźwięczącego gongu lub brzmiącego cymbała.
2 Gdybym miał dar prorokowania, przeniknął wszelkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a do tego miał dar szczególnej wiary, która góry przenosi, to bez miłości i tak byłbym nikim.
3 I nawet gdybym rozdał biednym cały majątek, a własne ciało spalił w poświęceniu, to bez miłości nic bym przez to nie zyskał.
4 Miłość jest cierpliwa i łagodna. Nie jest zazdrosna, pyszna ani zarozumiała.
5 Nie jest arogancka, nie dąży do własnej korzyści, nie jest drażliwa, nie pamięta doznanych krzywd.
6 Nie sprawia jej radości niesprawiedliwość, lecz cieszy się z prawdy.
7 Miłość wszystko przetrzyma, nigdy nie traci wiary i nadziei, wszystko zniesie.
8 Ona nigdy się nie skończy! A dar prorokowania, dar mówienia językami, dar wyjątkowej wiedzy – wszystkie one kiedyś przeminą.
9 Bo dzięki wiedzy i proroctwu dotykamy tylko cząstki rzeczywistości.
10 Ale gdy nadejdzie czas pełni, to co cząstkowe nie będzie już potrzebne.
11 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem, myślałem i rozumowałem jak dziecko. Gdy jednak stałem się mężczyzną, odrzuciłem wszystko, co dziecinne.
12 Teraz widzimy rzeczywistość duchową niejasno, jak w zadymionym lustrze. Gdy nadejdzie doskonałość, ujrzymy ją twarzą w twarz. Teraz poznaję ją tylko cząstkowo, wtedy przeniknę ją tak, jak sam zostałem przeniknięty.
13 Obecnie więc trwają wiara, nadzieja i miłość – wielka trójka – ale największa z nich jest miłość.
© 2018 ERF Medien