Pomoc

Słowo Życia

1 Naśladujcie więc mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa.

Właściwe zachowanie na spotkaniach

2 Tak się cieszę, moi drodzy, że pamiętacie wszystko, czego was nauczyłem, i przestrzegacie tego.
3 Wiedzcie jednak, że głową męża jest Chrystus, głową żony – mąż, a głową Chrystusa – Bóg.
4 Dlatego jeśli mężczyzna modli się albo prorokuje z nakrytą głową, przynosi wstyd swojej głowie.
5 Podobnie kobieta, która publicznie modli się albo prorokuje z gołą głową, też przynosi wstyd swojej głowie, bo wygląda, jakby była ogolona.
6 Jeśli nie chce zakrywać głowy, niech ogoli włosy. A skoro wstydzi się to zrobić, niech postępuje zgodnie ze zwyczajem i nakrywa głowę.
7 Mąż natomiast nie powinien nakrywać głowy. Jest obrazem Boga, przynoszącym Mu chwałę, a żona jest obrazem męża.
8 Bo nie mężczyzna powstał z kobiety, ale ona z niego.
9 I nie mąż został stworzony dla żony, ale żona dla męża.
10 Dlatego żona powinna nosić nakrycie głowy – ze względu na aniołów.
11 Przed Panem jednak ani żona, ani mąż nie są niezależni od siebie.
12 Bo chociaż pierwsza kobieta pochodzi z mężczyzny, to jednak mężczyzna rodzi się z kobiety – a wszyscy pochodzą od Boga.
13 Sami zresztą oceńcie: Czy wypada żonie modlić się publicznie do Boga z odkrytą głową?
14 Czy nie jest to oczywiste, że mężowi nie wypada zapuszczać długich włosów,
15 podczas gdy żonie dodają one urody? Bo otrzymała je jako nakrycie głowy.
16 Lecz jeśli ktoś chce się o to sprzeczać, niech wie, że ani my, ani inne kościoły Boże nie mamy innego zwyczaju niż ten.

Wieczerza Pańska

17 Taki jest mój nakaz w tej sprawie. Niestety nie mogę was pochwalić za to, że wasze spotkania zamiast przynosić pożytek, wyrządzają szkodę.
18 Dochodzą mnie bowiem słuchy – i po części temu wierzę – że gdy zbieracie się jako kościół, są wśród was podziały.
19 Zresztą jest to chyba potrzebne, aby okazało się, kto z was jest wypróbowany.
20 To, co jest na waszych spotkaniach, to nie Wieczerza Pańska.
21 Każdy spożywa własne jedzenie, a czasem jeden jest nadal głodny, podczas gdy inny już jest pijany.
22 Nie możecie się najeść i napić w domu? Czemu lekceważycie kościół Boga i upokarzacie biednych, którzy nic nie mają do jedzenia? I co ja mam z wami zrobić? Pochwalić? O nie, na pewno nie!
23 To, co wam przekazałem na temat Wieczerzy, otrzymałem od samego Pana. On, tej nocy, gdy został zdradzony, wziął chleb,
24 podziękował za niego Bogu, podzielił i powiedział do uczniów: „Jedzcie. To jest moje ciało za was wydane. Czyńcie to jako wyraz pamięci o Mnie”.
25 Tak samo wziął po wieczerzy kielich z winem i rzekł: „To jest kielich nowego przymierza przypieczętowanego moją krwią. Pijcie z niego jako wyraz pamięci o Mnie”.
26 Bo gdy spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, potwierdzacie śmierć Pana – aż do chwili Jego powrotu.
27 Jeśli zatem ktoś niegodnie spożywa chleb i pije z kielicha Pańskiego, winien jest grzechu wobec ciała i krwi Pana.
28 Dlatego każdy, kto sięga po ten chleb i kielich, niech bada swe serce.
29 Bo kto lekceważy ciało Chrystusa podczas udziału w chlebie i kielichu, sprowadza na siebie sąd Boży.
30 Z tego właśnie powodu jest wśród was wielu słabych i chorych, a niektórzy nawet umarli.
31 Jeśli jednak będziecie badać siebie, ominie was ta kara.
32 A gdy Pan nas ocenia i karci, to po to, byśmy nie zostali potępieni wraz z całym światem.
33 Zatem, moi drodzy, przychodząc na Wieczerzę Pańską, czekajcie na siebie nawzajem.
34 Jeśli ktoś jest bardzo głodny, niech zje sobie w domu – by wasze spotkania nie sprowadzały na was Bożego sądu. O pozostałych sprawach powiem wam, gdy do was przybędę.
© 2018 ERF Medien