Pomoc

Słowo Życia

Ostrzeżenia płynące z historii Izrael

1 Moi drodzy, przypomnijcie sobie pewne fakty: Kiedyś na pustyni nasi przodkowie wszyscy byli prowadzeni przez obłok i wszyscy przeszli przez Morze Czerwone.
2 Wszyscy z Mojżeszem zostali zanurzeni w obłoku i w morzu.
3 Wszyscy spożywali ten sam duchowy pokarm
4 i pili ten sam duchowy napój. Bo czerpali z towarzyszącej im duchowej skały, którą był sam Chrystus.
5 Mimo to większość z nich nie znalazła uznania w oczach Boga – poginęli na pustyni.
6 Powinno to być dla nas przestrogą, byśmy nie pragnęli złych rzeczy tak jak oni.
7 Nie uprawiajcie żadnych kultów – jak tamci. Pismo przecież mówi, że ku czci złotego cielca „zasiedli do jedzenia i picia, a potem wstali, aby tańczyć”.
8 Nie ulegajmy niemoralności seksualnej – jak tamci, gdy jednego dnia padło martwych dwadzieścia trzy tysiące osób.
9 Nie róbmy testów na wiarygodność Chrystusa – jak oni robili i poginęli z powodu jadowitych wężów.
10 I nie narzekajcie na Boga – jak oni narzekali i wytracił ich anioł śmierci.
11 Wszystko, co ich spotkało, stanowi ostrzeżenie i zapisane zostało dla nas, żyjących u progu końca czasów, ku przestrodze.
12 Dlatego kto sądzi, że mocno się trzyma, niech uważa, żeby nie upadł.
13 Pokusy, których doświadczacie, są normalne i ludzkie. A wierny Bóg nie pozwoli was kusić ponad siły. Dozwalając na pokusę, pokaże wam również drogę wyjścia, byście mogli jej nie ulec.

Uczty bałwochwalcze i wieczerza Pańska

14 Unikajcie, moi drodzy, wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa.
15 Wiem, że jesteście mądrzy, więc oceńcie moje słowa:
16 Czy kielich, za który dziękujemy podczas wieczerzy Pańskiej, nie wyraża naszego udziału we krwi Chrystusa? A wspólnie łamany chleb czy nie wyraża naszej jedności jako Jego ciała?
17 Wszyscy dzielimy się jednym chlebem, bo choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało.
18 Na przykład w Izraelu ci, którzy spożywają pokarm ofiarowany na ołtarzu, są z nim zjednoczeni.
19 Czy chcę przez to powiedzieć, że ofiary składane bożkom i one same mają jakieś znaczenie? Absolutnie nie!
20 Chodzi mi o to, że te ofiary składane są dla demonów, a nie dla Boga. A ja nie chcę, byście mieli z nimi cokolwiek wspólnego.
21 Nie możecie pić i z kielicha Pana, i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać za stołem Pańskim i za stołem demonów.
22 Czy mamy pobudzać Pana do zazdrości o nas? Czy jesteśmy od Niego mocniejsi?

Wolność wierzącego

23 Wszystko jest dozwolone, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko nam wolno, ale nie wszystko buduje duchowo.
24 Niech nikt nie będzie egoistą – dbajcie o dobro innych.
25 Kupujcie takie mięso, jakie jest w sprzedaży. Dla spokoju sumienia nie pytajcie, czy było ono ofiarowane bożkom.
26 „Bo do Pana należy ziemia i wszystko na niej”.
27 Jeśli ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, zaprasza was do siebie, a wy chcecie zaproszenie przyjąć, to jedzcie tam wszystkie potrawy, nie zastanawiając się nad kwestią sumienia.
28 Ale gdyby ktoś was ostrzegł: „To przecież pokarmy ofiarowane bożkom!” – nie jedzcie, ze względu na tego człowieka i sumienie.
29 Mówię oczywiście o jego sumieniu, nie waszym. Dlaczego jednak czyjeś sumienie ma ograniczać moją wolność?
30 Jeśli z łaski Boga mogę coś jeść i dziękuję Mu za pokarm, to dlaczego ktoś mnie potępia?
31 Ale: Czy jecie coś, czy pijecie, czy cokolwiek robicie, wszystko róbcie tak, by przynosiło to Bogu chwałę.
32 Nie niszczcie duchowo ani Hebrajczyków, ani Greków, ani kościołów naszego Boga.
33 Ja właśnie zabiegam o dobro wszystkich. Nie szukam własnej korzyści, ale korzyści innych, by mogli dostąpić zbawienia.
© 2017 ERF Medien