Ajutor

Noua traducere în limba românã

A cincea viziune: sfeşnicul de aur şi cei doi măslini

1 Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit aşa cum este deşteptat un om din somnul lui.
2 Apoi m-a întrebat: – Ce vezi? Eu i-am răspuns: – Văd un sfeşnic, tot din aur, cu o cupă în vârful lui şi cu şapte candele pe el; mai sunt şi şapte tuburi pentru cele şapte candele care se află în vârf.
3 De asemenea, mai văd doi măslini: unul în partea dreaptă a cupei, iar celălalt în partea stângă a ei.
4 L-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: – Ce înseamnă acestea, stăpânul meu?
5 Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: – Nu ştii ce înseamnă acestea? Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.
6 Atunci el mi-a zis: – Acesta este Cuvântul Domnului către Zerub-Babel: «Nu prin putere şi nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oştirilor.
7 Ce1 eşti tu, munte măreţ? Înaintea lui Zerub-Babel vei deveni un loc neted! El va aşeza piatra cea din vârf în vuietul strigătelor de: ‘Har! Har pentru ea!’»
8 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:
9 «Mâinile lui Zerub-Babel au pus temelia acestei Case şi tot mâinile lui o vor termina! Şi vei şti astfel că Domnul Oştirilor M-a trimis la voi!
10 Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe?! Ei se vor bucura când vor vedea firul cu plumb2 în mâna lui Zerub-Babel! Aceştia şapte sunt ochii Domnului care străbat întreg pământul.»
11 Atunci l-am întrebat: – Ce înseamnă aceşti doi măslini din partea dreaptă a sfeşnicului şi din partea stângă a lui?
12 L-am întrebat a doua oară: – Ce înseamnă aceste două ramuri de măslin dintre cele două tuburi de aur, care fac să curgă untdelemnul auriu?
13 Nu ştii ce înseamnă? mi-a zis el. – Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.
14 Atunci el mi-a zis: – Aceştia sunt cei doi unşi3 care stau lângă Stăpânul întregului pământ.
1 <footnote>4:7 Sau: Cine</footnote>
2 <footnote>4:10 Sau: piatra aleasă, cu referire la piatra din vârf din v. 7</footnote>
3 <footnote>4:14 Marele preot Iosua şi Zerub-Babel, ultimul fiinddin spiţa regală a lui David</footnote>
© 2018 ERF Medien