Ajutor

Noua traducere în limba românã

Îndepărtarea necurăţiei din ţară

1 În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor care să-i spele de păcat şi necurăţie.
2 În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor, voi stârpi din ţară numele idolilor şi nu vor mai fi amintiţi! De asemenea, voi îndepărta din ţară profeţii şi duhul necurat.
3 Când cineva va mai profeţi, tatăl său şi mama sa, care l-au născut, îi vor zice: «Nu vei mai trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului!» Şi înşişi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge atunci când va profeţi!1
4 În ziua aceea, fiecărui profet îi va fi ruşine, când va profeţi, de viziunea lui şi nu se va mai îmbrăca cu o mantie de păr ca să înşele,
5 ci fiecare va zice: «Eu nu sunt profet, ci sunt un lucrător al pământului, căci am lucrat2 pământul încă din tinereţea mea!»
6 Şi dacă-l va întreba cineva: «De unde ai aceste răni dintre braţe3?», el va răspunde: «Sunt rănile primite în casa prietenilor mei!»“

Păstorul lovit, oile risipite

7 „Ridică-te, sabie, împotriva păstorului Meu şi împotriva omului care-Mi este apropiat! zice Domnul Oştirilor. Loveşte păstorul, şi oile vor fi risipite4! Îmi voi întoarce mâna împotriva celor neînsemnaţi!
8 În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi tăiate şi vor pieri, iar o treime va fi lăsată.
9 Dar pe treimea aceasta o voi pune în foc şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor striga în Numele Meu, iar Eu le voi răspunde. Eu voi zice: «Acesta este poporul Meu!» şi fiecare va spune: «Domnul este Dumnezeul meu!»“
1 <footnote>13:3 Vezi Deut. 13:6-9</footnote>
2 <footnote>13:5 Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur; sau: căci natura meaumanăm-a făcut să posed pământul; sau: căci un om m-a vândut</footnote>
3 <footnote>13:6 Pe piept sau pe spate, (vezi 1 Regi 18:28)</footnote>
4 <footnote>13:7 Sau: pentru ca oile să se risipească; LXX: Loviţi păstorul şi risipiţi oile!</footnote>
© 2018 ERF Medien