Ajutor

Noua traducere în limba românã

DOMNUL va avea grijă de Israel

1 „Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie târzie1! Domnul este Cel Ce face norii de furtună; El dă ploaie îmbelşugată oamenilor şi fiecăruia îi dă un câmp roditor.
2 Căci terafimii2 rostesc lucruri nelegiuite, iar ghicitorii văd minciuni; visătorii spun visuri care sunt false şi mângâie cu nimicuri. De aceea, poporul rătăceşte ca o turmă, suferă pentru că nu este nici un păstor.
3 Mânia Mea s-a dezlănţuit împotriva păstorilor şi îi voi pedepsi pe ţapi3; căci Domnul Oştirilor Îşi cercetează turma, casa lui Iuda, şi o va face asemenea calului Său maiestuos în luptă.
4 Din Iuda va ieşi piatra din capul unghiului, din el va ieşi ţăruşul, din el va ieşi arcul de război, din el vor ieşi toţi conducătorii laolaltă!
5 Ei4 vor fi ca vitejii care bătătoresc noroiul uliţelor în luptă! Ei se vor lupta, căci Domnul este cu ei, şi îi vor face de ruşine pe călăreţi!
6 Voi întări casa lui Iuda şi voi izbăvi casa lui Iosif5! Îi voi aduce înapoi, pentru că Îmi este milă de ei şi vor fi ca şi cum nu i-aş fi respins, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, şi Eu le voi răspunde!
7 Efraimiţii vor fi ca nişte viteji şi inima lor se va bucura ca de vin! Fiii lor vor vedea aceasta şi se vor bucura, iar inima lor se va veseli în Domnul.
8 Le voi da un semnal6 şi-i voi aduna, căci i-am răscumpărat; vor fi la fel de numeroşi cum erau odinioară!
9 Chiar dacă îi voi împrăştia printre popoare şi acolo, departe, ei îşi vor aminti de Mine! Ei şi fiii lor vor trăi şi se vor întoarce.
10 Eu îi voi aduce înapoi din ţara Egiptului şi îi voi aduna din Asiria! Îi voi aduce în Ghilad şi în Liban şi nu le va mai ajunge teritoriul!
11 Ei7 vor trece prin marea necazului; vor lovi în valurile mării şi toate adâncimile Nilului vor fi uscate! Mândria Asiriei va fi doborâtă şi sceptrul Egiptului va fi îndepărtat.
12 Îi voi întări în Domnul şi în Numele Lui vor umbla, zice Domnul.“
1 <footnote>10:1 TM, lit.: care le dă ploaie îmbelşugată; Siriacă: care vă dă ploaie îmbelşugată</footnote>
2 <footnote>10:2 Sau: minciuni: / ei spun visuri care sunt false</footnote>
3 <footnote>10:3 Adică: conducători</footnote>
4 <footnote>10:5 Sau: conducătorii. / Împreună, 5ei</footnote>
5 <footnote>10:6 Sau: Israel (Regatul de Nord), în care dominant era tribul lui Efraim, unul dintre descendenţii lui Iosif</footnote>
6 <footnote>10:8 Sau: le voi fluiera, legat de metafora păstorului</footnote>
7 <footnote>10:11 LXX; TM: el, posibil cu referire la Domnul</footnote>
© 2018 ERF Medien