Help

Noua traducere în limba românã

Vieţi consacrate lui Dumnezeu

1 Prin urmare, vă îndemn fraţilor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească1 din partea voastră!
2 Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Smerenie şi slujire

3 Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiţi modeşti în gândirea voastră, fiecare după măsura de credinţă pe care i-a dat-o Dumnezeu.
4 Pentru că, aşa cum într-un trup avem multe mădulare şi nu toate au aceeaşi funcţie,
5 tot astfel şi noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora.
6 Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat: dacă darulcuiva este profeţia, să-l folosească după măsura credinţei sale;
7 dacă este slujirea, să slujească; dacă este cel de a da învăţătură, să dea învăţătură;
8 dacă este încurajarea, să încurajeze; dacă este dărnicia, să dea cu generozitate; dacă este acela de a conduce, s-o facă cu dedicare; dacă este acela de a fi milostiv, s-o facă cu bucurie.

Dragostea

9 Dragostea să vă fie sinceră; urâţi răul, lipiţi-vă de bine!
10 Iubiţi-vă unii pe alţii2 cu o dragoste frăţească! Luaţi-vă la întrecere în ce priveşte respectul pe care vi-l acordaţi reciproc.
11 În ce priveşte dedicarea, să nu fiţi leneşi! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului!
12 Fiţi bucuroşi în nădejdea voastră! Fiţi răbdători în necaz! Dedicaţi-vă rugăciunii!
13 Ajutaţi-i pe sfinţii care sunt în nevoi! Fiţi ospitalieri!
14 Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută! Binecuvântaţi, nu blestemaţi!
15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, plângeţi cu cei care plâng!
16 Trăiţi în armonie unii cu alţii!3 Nu vă gândiţi la lucrurile înalte, ci asociaţi-vă cu cei smeriţi! Nu vă consideraţi singuri înţelepţi!
17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău! Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor!
18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii!
19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi niciodată singuri, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul.“4
20 Însă „dacă duşmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, făcând aşa, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui“5.
21 Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!
1 <footnote>12:1 Gr.: loghikos, care poate fi tradus şi ca: care se cuvine, raţională, rezonabilă</footnote>
2 <footnote>12:10 Sau: În ce priveşte respectul, daţi-vă întâietate unul altuia</footnote>
3 <footnote>12:16 Sau: cu cele smerite</footnote>
4 <footnote>12:19 Vezi Deut. 32:35</footnote>
5 <footnote>12:20 Vezi Prov. 25:21, 22</footnote>
© 2019 ERF Medien